Տնտեսագիտության տեսության Եվ անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն

О кафедре

Տնտեսագիտության տեսության եվ անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների Ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ՝ ՀՀ և ՌԴ տնտեսական գիտությունների թեկնածու, «Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնի դոցենտ

Իրինա Բորիսի Պետրոսյան 

«Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնը ստեղծվել է 2006թ.-ին:
2006-2010 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Արմեն Ռազմիկի Դարբինյանը:
2010- 2017 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է տ.գ.դ., դոցենտ Մարիամ Համբարձումի Ոսկանյանը:
2017թ.-ից ամբիոնը ղեկավարում է տ.գ.թ., դոցենտ Իրինա Բորիսի Պետրոսյանը:
 
Ուսումնական գործընթացը
 «Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնը հանդիսանում է ընդհանուր համալսարանական ամբիոն և ապահովում է տնտեսագիտության տեսության հիմնական և առաջադեմ դասընթացների (միկրոտնտեսագիտություն և մակրոտնտեսագիտություն), բոլոր ոչ տնտեսագիտական մասնագիտություններում տնտեսագիտության տեսության որպես հանրակրթական առարկայի դասավանդումը, ինչպես ռուսերեն, այնպես էլ հայերեն և անգլերեն: Համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար դասավանդվում է «Քաղաքական տնտեսագիտություն» առարկան: Ամբիոնի  կողմից դասավանդվող առարկաներն են նաև՝ տնտեսագիտական ուսմունքների պատմությունը, տնտեսության հակամենաշնորհային կարգավորումը, հետազոտական գործունեության հիմունքները, կառավարչական տնտեսագիտությունը, զարգացման տնտեսագիտությունը, տնտեսական զարգացման և հետամնացության տեսությունները: 2018 թվականից առ այսօր ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների ցանկը համալրվել է «Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն», «Հանրային հատվածի տնտեսագիտություն», «Գյուղատնտեսական քաղաքականություն», «Նորարարական քաղաքականություն», «Պետության հակապարբերաշրջանային քաղաքականություն», «Ինստիտուտների նախագծում» առարկաներով, ինչպես նաև կիրառական տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման և տնտեսաչափության ոլորտի մի շարք առարկաներով, ինչպիսիք են` «Կիրառական տնտեսական վերլուծությունը», «Մակրոտնտեսական պլանավորումը և կանխատեսումը», «Մակրոտնտեսական դինամիկայի հաշվարկային մոդելները»:   

Ամբիոնը իրականացնում է մագիստրոսների և ասպիրանտների պատրաստում մի շարք ուղղություններով:

Ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեությունը
Ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվ հետազոտական գործունեություն են իրականացնում հետևյալ թեմաներով.

 • Տնտեսական աճի տեսություններ
 • Մարդկային կապիտալի տեսություն
 • Տնտեսական ցիկլերի տեսություն
 • Անցումային տնտեսության հիմնախնդիրները
 • Եկամուտների բաշխումը և սոցիալական հավասարության խնդիրները
 • Պետության մակրոտնտեսական քաղաքականության խնդիրները
 • Աշխատաշուկայի և կրթական համակարգի միջև փոխկապակցվածությունը
 • Ստվերային տնտեսությունը և դրա ծավալների չափման խնդիրները

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է նաև բնակչության միգրացիայի խնդիրները, օտարերկրյա մասնավոր դրամական փոխանցումները, Եվրասիական ինտեգրման գործընթացները, ռեսուրսներով օժտված տնտեսությունների զարգացման մոդելները, փոքր տնտեսություն ունեցող երկրների մակրոտնտեսական կարգավորումը, բանկային կարգավորման համակարգի արդիականացման տեսական կողմերը, դրամավարկային, հարկաբյուջետային և սոցիալական քաղաքականությունը:
Ամբիոնի անդամներն հանդիսանում են ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի, Ռուսաստանի Դաշնության Բարձրագույն կրթության և գիտության նախարարության, ERASMUS+ ծրագրի և այլ կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհային ծրագրերի կատարողներ:
Ամբիոնը ակտիվ գործունեություն է ծավալում տարբեր թեմաներով գիտական սեմինարների, գիտաժողովների կազմակերպման ուղղությամբ: Մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների գիտական ներուժի, միջազգային հարաբերությունների և ինչպես Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ արտասահմանյան բուհերի հետ համատեղ հետազոտությունների իրականացման ուղղությամբ աշխատանքներին:
Ամբիոնը ակտիվորեն աշխատում է նաև աշխատակիցների պարբերական մասնագիտական վերապատրաստման ուղղությամբ:

 

Программы

Մագիստրոսական կրթական ծրագրեր՝
«Քաղաքական տնտեսագիտություն»
«Կառավարչական տնտեսագիտություն» 

Ասպիրանտուրա

 • 08.00.01 «Տնտեսագիտության տեսություն»
 • 08.00.05 (Ը.00.02) «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» (Մակրոտնտեսագիտություն)

team

Պետրոսյան Իրինա Բորիսի

տ.գ.թ., դոցենտ

Նկարագիր

Համառոտ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Իրինա Բորիսի Պետրոսյան  
ՀՀ և ՌԴ տնտեսական գիտությունների թեկնածու,
«Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնի վարիչ:

Ծնվել է 1985 թ. հուլիսի 14-ին ք. Բաքվում, ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է:

2007 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Հայ-Ռուսական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետը՝ «Համաշխարհային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
2012 թ. ավարտել է Հայ-Ռուսական համալսարանի առկա ասպիրանտուրան և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում պաշտպանել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսությունը՝ Ը.00.02 – «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասանագիտությամբ, «Հոլանդական հիվանդության հաղթահարման հիմնախնդիրներն ու ուղիները բաց փոքր տնտեսություն ունեցող երկրներում (ՀՀ նյութերով)» թեմայով:


2012 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Մոսկվայի սոցիալական և տնտեսական գիտությունների բարձրագույն դպրոցի՝ Մանչեսթերի համալսարանի հետ համատեղ «Կրթության մենեջմենթ» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագիրը՝ ստանալով մագիստրոսի աստիճան՝ «Կրթական համակարգերի որակի գնահատում» մասնագիտացմամբ:

2015-2018 թթ. սովորել է Հայ-Ռուսական համալսարանի դոկտորանտուրայում՝ Ը.00.06 – «Միջազագային տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:
2015թ.-ից հադիսանում է «Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնի դոցենտ:

2017 թ. սեպտեմբերի 1-ից հադիսանում է «Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնի վարիչ:

Բացի հիմնական ուսումնական գործունեությունից հանդիսանում է ՀՀ ԲՈԿ-ի Տնտեսագիտության 008 մասնագիտական խորհրդի Գիտական քարտուղար և նույն Խորհրդի անդամը դրա բոլոր մասնագիտություններով:

Հանդիսանում է 50-ից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ, երկու կոլեկտիվ մենագրությունների համահեղինակ, մեկ ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ, Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի առաջատար հետազոտողներից մեկը, դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետ կատարող, բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովների, ֆորումների, թրեյնինգների և վերապատրաստման դասընթացներ մասնակից:


CV

 

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Արդի միկրոտնտեսագիություն
 • Արդի մակրոտնտեսագիտություն
 • Ճյուղային շուկաների կազմակերպում
 • Տնտեսական աճի արդի մոդելներ
 • Տնտեսության «հոլանդական հիվանդության» երևույթը
 • Միգրացիոն քաղաքականություն
 • Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականություն
 • Կրթության ոլորտի կառավարում

Հրապարակումների ցուցակ

 • Защита экономической конкуренции как основной фактор развития национальной экономики // Государственная стратегия обеспечения инновационности экономического роста // Коллективная монография по материалам V Международной Интернет-конференции экономического факультета ЮФУ. Ростов н/Д.: Изд-во «АкадемЛит», 2007 г., стр. 92-99.
 • Защита экономической конкуренции как основной фактор развития национальной экономики (на примере Республики Армения) // Современные проблемы развития экономики Республики Армения // Материалы межвузовской конференции. Ереван. Армянский государственный экономический университет. Изд-во «Тнтесагет», 2008 г., стр. 57-60.
 • Монополизация экономики РА – последствия приватизации. Пути и методы преодоления // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, Социально-гуманитарные науки, Ч.1, 2008 г., Ереван, изд. РАУ, стр. 241-250. Частные иностранные трансферты как причина «голландской болезни» экономики.
 • Частные иностранные трансферты как причина «голландской болезни» экономики // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, 2009 г., Ереван, изд. РАУ, стр. 341-350.
 • Проблема «голландской» болезни экономики в условиях мирового финансового кризиса (на примере Республики Армения) // Сборник научных статей, Международная научная конференция «Экономики Российской Федерации и Республики Армения в условиях мирового экономического кризиса: проблемы и перспективы развития», Ереван, изд. «Тнтесагет», 2010 г., стр. 139-145.
 • Проблема преодоления «голландской болезни» в РА в условиях мирового финансово-экономического кризиса // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, 2010 г., Ереван, изд. РАУ, стр. 419-427.
 • Экономические предпосылки создания зоны свободной торговли между Арменией и Грузией // Информационные технологии и управление, «Энциклопедия-Арменика», 2010 г., Ереван, стр.122-144.
 • Проблема воздействия частных иностранных денежных трансфертов на экономику // Материалы международной научно-практической конференции «Модернизация финансово-кредитных отношений в условиях инновационной экономики», 2011 г., Москва, Издательский дом «Государственного университета управления», стр. 125-128.
 • Частные иностранные денежные трансферты как причина «голландской болезни» в экономике Армении // Известия Уральского государственного экономического университета, 2011 г., Екатеринбург, №5 (37), стр. 87-95.
 • Воздействие миграции и иностранных частных денежных трансфертов на экономику развивающихся стран // Вестник Института Экономики Российской академии наук, 2012 г., Москва, №2, стр. 155-167.
 • Воздействие финансовых кризисов на потоки частных трансфертов в страны развивающегося мира // Материалы Международной научно-практической конференции «Подготовка инновационных кадров для рынка труда в условиях непрерывного образования», Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2012 г., стр. 127-133.
 • «Голландская болезнь» в Армении: диагностика и пути разрешения // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, 2011 г., Ереван, изд. РАУ, стр. 311-322.
 • Воздействие частных иностранных денежных трансфертов на валютный курс в малых открытых экономиках // Материалы Международной научно-практической конференции «Финансы реального сектора в условиях глобальной экономики», 11-12 октября 2012 г., Москва. Издательский дом «Государственного университета управления», стр. 72-76.
 • Миграция и частные иностранные денежные трансферты: теоретическое обоснование (на англ. языке) // Материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационной экономики в развивающихся странах», 17-18 октября Ереван. Изд. РАУ. 2013. стр. 168-171.
 • Основные проблемы несоответствия системы ВПО Республики Армения требованиям рынка труда // Материалы Международной научно-практической конференции «Реалии управления корпоративными финансами и финансовый инжиниринг в современной России», 30-31 октября 2013 г., Москва. Издательский дом «Государственного университета управления», стр. 80-84.
 • Основные проблемы несоответствия системы ВПО Республики Армения требованиям рынка труда // Материалы Международной научно-практической конференции «Реалии управления корпоративными финансами и финансовый инжиниринг в современной России», 30-31 октября 2013 г., Москва. Издательский дом «Государственного университета управления», стр. 80-84.
 • Программа экономической политики Правительства НКР в 2014-2018 гг. Член рабочей группы.
 • Модели эндогенного роста как инструмент эффективной экономической политики государства // Материалы Международной научно-практической конференции «Реальные финансы в реальной экономике», 30 октября. Москва. Издательский дом «Государственного университета управления». 2014. стр. 68-73.
 • Интегральные матрицы финансовых потоков как инструмент оценивания: теоретический подход // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, 2014 г., Ереван, изд. РАУ. стр. 48-52.
 • Оценка современных модификаций основных моделей макроэкономического равновесия // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, 2014 г., Ереван, изд. РАУ. стр. 42-48.
 • Интегральные матрицы финансовых потоков: результаты апробации // Материалы Четвертой международной научно-практической конференции «Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы». Пермь. «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». 2015. стр. 113-120.
 • Основные проблемы и пути возможного развития экономик ресурсообеспеченных стран // Материалы Четвертой международной научно-практической конференции «Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы». Пермь. «Пермский национальный исследовательский политехнический университет». 2015. стр. 120-127.
 • Проблемы и перспективы развития системы среднего и начального профессионального образования в Республике Армения // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Мировая экономика, международный бизнес и Россия в новых геополитических условиях». УрГЭУ. Екатеринбург. 23 апреля 2015 г., стр. 100-108.
 • Анализ развития экономик ресурсообеспеченных стран (на примере РФ) // Сборник статей студенческой годичной научной конференции, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.. 4-6 мая 2015 г., Ереван, изд. РАУ. стр. 95-101.
 • Теоретико-методологические основы оценки эффективности деятельности экономических интеграционных группировок // Вестник Российско-Армянского университета. Гуманитарные и общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. №2/2016 (23). 2016. С.113-123.
 • Миграция населения и частные иностранные денежные трансферты в контексте мегаэкономических процессов // Вестник Российско-Армянского университета. Гуманитарные и общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. №2/2016 (23). 2016. С.101-113.
 • Основные проблемы несоответствия системы профессионального образования Республики Армения требованиям рынка труда // Сборник статей Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия». Финансовый университет при Правительстве РФ. Москва. 30 марта – 02 апреля 2016 г. С.140-148.
 • Основные причины возникновения экономических кризисов // Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». Международный научно-исследовательский институт проблем управления. №7. Москва, 2016.
 • Issues on Private Foreign Remittances Influence on the Economy //Journal Transition Studies Review. Armenian Special Issue. Vol. 23. №2 (2016). С. 43-45.
 • Основные причины неравномерного перемещения труда и капитала в условиях мегаэкономики // Вестник Российско-Армянского университета. Гуманитарные и общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. №1/2017 (25). 2017. С. 25-33.
 • Проблемы миграции населения в странах ЕАЭС//МатериалыIII Международной научно-практической конференции «Российская экономика: взгляд в будущее» //в 2 частях. Часть 2/Министерство во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». 2016. С. 535-547.
 • Феномен «ресурсного проклятия» в РФ и механизмы его преодоления // Материалы студенческой конференции РАУ. 2017. В печати.
 • Анализ современного состояния валютного рынка Армении// Сборник научных статей. Годичная научная конференция Российско-Армянского университета, Социально-гуманитарные науки. В печати.
 • Изменения в структуре взаимных инвестиций в странах ЕАЭС: ретроспективный анализ // Вестник Российско-Армянского университета. Гуманитарные и общественные науки. Издательство РАУ. Ереван. В печати.

Ֆայլեր