team

Պետրոսյան Հեղինե Գագիկի

տ.գ.թ., ավագ դասախոս

Նկարագիր

Համառոտ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Ծնվել է 1991 թ. հունվարի 18-ին Հայաստանի Հանրապետությունում:
2008-2012թթ. սովորել է Հայ-Ռուսական համալսարանում (ավարտել է գերազանցությամբ):
2012-2014թթ. սովորել է Հայ-Ռուսական համալսարանի մագիստրատուրայում՝ «Ֆինանսական տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ (ավարտել է գերազանցությամբ):
2014թ.-ից մինչև 2017թ. սովորել է Հայ-Ռուսական համալսարանի առկա ասպիրանտուրայում՝ Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ:
2014թ.-ից մինչև 2018թ. հանդիսացել է «Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնի ասիստենտ:
2018թ. սեպտեմբերից առ այսօր հանդիսանում է «Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների» ամբիոնի դասախոս:

Հանդիսանում է 6 գիտական աշխատանքների հեղինակ, որոնք հրապարակվել են միջազգային ամսագրերում և ՀՀ և ՌԴ ԲՈՀ-երի կողմից հաստատված ամսագրերում:

CV

 

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Միկրոտնտեսագիտություն
 • Մակրոտնտեսագիտություն
 • Ծախսերի գնահատման մեթոդներ
 • Կարգավորող ազդեցության գնահատում
 • Ֆինանսական կառավարում
 • Մակրոտնտեսական կանխատեսում
 • Մակրոտնտեսական մոդելավորում
 • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իմացությունը

Հրապարակումների ցուցակ

 • Доллар в роли международной резервной валюты: перспективы и альтернативы // Тренды и перспективы в экономическом и правовом развитии России. Екатеринбург, 2013.
 • Базель II и Базель III: риски и подходы к их оценке // Текущие экономические проблемы. ISBN, Ереванский государственный университет, Ереван, 2014.
 • Инновационный потенциал Армении как основной фактор долгосрочного экономического роста // Перспективы Европейской интеграции для стран Южного Кавказа. ISSN–1987–5703, Тбилиси, 2014.
 • Эффективность ставок налога на добавленную стоимость в странах еврозоны // Сборник статей, Международной научно-практической конференции «Мировая экономика за 25 лет», Екатеринбург, 9 октября 2015 г., стр. 99-106.
 • Налог на прибыль организаций в Армении: проблемы и перспективы // Сборник научных статей, Годичная научная конференция Российско-Армянского (Славянского) университета, Ереван, 2016 г., изд. РАУ. стр. 136-145.
 • Гармонизация налоговых законодательств в условиях глобализации (на примере ЕС) // Вестник Института экономики Российской академии наук. ISSN – 2073-6487, Москва, 2016, стр. 191-202.
 • Пути гармонизации систем налогообложения в странах Евразийского экономического союза // Экономическая политика. ISSN 1994-5124, Москва, 2016, стр. 223-241.

Ֆայլեր