Զբոսաշրջության և ծառայությունների վարչություններ

Բաժանմունքի մասին

    Ամբիոնը ստեղծվել է 05/10/2021 թ.` կառավարման, բիզնեսի եւ զբոսաշրջության վարչության բաժանման արդյունքում: 
       «Զբոսաշրջություն» ուղղությամբ ուսուցման ավարտից հետո ուսանողները ձեռք են բերում այնպիսի մասնագիտական հմտություններ տուրիստական գործունեության ոլորտում, ինչպիսիք են դիզայնը, արտադրությունը եւ տեխնոլոգիան, կազմակերպչական եւ կառավարման, սպասարկման եւ հետազոտական աշխատանքները, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս շարունակել մասնագիտորեն աշխատել զբոսաշրջության արդյունաբերության տարբեր ոլորտներում: 
        Բաժնի գիտական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները `ծառայության եւ զբոսաշրջության կազմակերպչական եւ տեխնոլոգիական խնդիրներ; հյուրանոցային եւ ռեստորանային բիզնես; կայուն զբոսաշրջություն եւ նպատակակետի մրցունակություն. միջազգային զբոսաշրջային շուկայում մրցունակ զբոսաշրջային արտադրանքի եւ Հայաստանի ապրանքանիշի ստեղծում, գովազդ եւ խթանում. զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում; ապահովագրական գործունեություն եւ այլն: 
        Բաժինը համագործակցում է զբոսաշրջության առաջատար կազմակերպությունների, հյուրանոցային եւ ռեստորանային կազմակերպությունների եւ զբոսաշրջության ոլորտի այլ կազմակերպությունների հետ, որոնցում ուսանողները անցնում են կրթական, արդյունաբերական եւ նախադիպլոմային պրակտիկա `ձեռք բերելով գործնական հմտություններ: Նույն նպատակով ՝ ստեղծագործական ներուժի զարգացում ՝ ստեղծագործական ներուժի միաժամանակյա զարգացումով եւ ապագա մասնագիտության սոցիալական նշանակության գիտակցությամբ, ուսուցման ընթացքում կազմակերպվում են նաեւ լրացուցիչ միջոցառումներ, օրինակ ՝ տարբեր կողմնորոշումների շրջագայությունների կազմակերպում եւ մշակութային եւ պատմական հուշարձանների պահպանմանն ու կայուն զարգացմանը միտված միջոցառումների կազմակերպմանը: զբոսաշրջություն: 

Ամբիոնի գիտական գործունեությունը


Ամբիոնի հիմնական գիտական ուղղությունները 
  • ներկա փուլում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման արդիական խնդիրները. 
  • զբոսաշրջային բիզնեսի զարգացման նորարարական ուղղություններ; 
  • ՀՀ -ում հյուրանոցային եւ ռեստորանային բիզնեսի վիճակն ու զարգացման հեռանկարները:

Մշտապես գործող գիտական սեմինարներ. 
  • «Զբոսաշրջության ոլորտի պետական կարգավորում» 
  • «Զբոսաշրջության զարգացման պետական քաղաքականություն»
  • «Հյուրընկալության ոլորտում ծառայությունների որակի կառավարում» 

team

Աղաջանյան Արմինե Վլադիմիրի

տ․գ․թ․, դոցենտ

Տեղեկատվություն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2005-2009թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան       (Բակալավրի աստիճան)
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

2009-2011թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան       (Մագիստրոսի աստիճան)
Համաշխարհային տնտեսության ֆակուլտետ

2011-2015թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան       (Ասպիրանտուրաուրա, հայցորդ)
Միջազգային տնտեսագիտություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2011թ.՝ «RENA TRADE» ՓԲԸ
Մարկետինգի մենեջեր

2012թ - «NERA CORPORATION» ՍՊԸ

2012-2016թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն
Լաբորանտ

2013-2014թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսական տեսության և անցումային փուլում գտնվող տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
Ամբիոնի օգնական

2014-2017թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսական տեսության և անցումային փուլում գտնվող տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
Դասախոս

2014-2017թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսական տեսության և անցումային փուլում գտնվող տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
Դասախոս

2017-2020թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Գիտական ​​և կրթական համաշխարհային զարգացման կենտրոնի և մեգաէկոնոմիկայի վերաբերյալ
Ավագ դասախոս

2020 թվականից ՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն
դոցենտ

2015 թվականից ՝ ROYALJUR INVEST ՍՊԸ
Տնօրեն և հիմնադիր
 

Ֆայլեր