team

Մանթարլյան Ստեփան Կարապետի

տ.գ.թ., դոցենտ

Նկարագիր

Հակիրճ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Ծննդյան թիվը: 11.05. 1949г.
Հեռախոս:  +37493 84 74 32;
Կրթությունը:
1966 - 1971 թ.թ.. Երևանի պետական համալսարան. ՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտությունը՝ Ժողովրդական տնտեսության պլանավորում
1998 թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն
   Լրացուցիչ կրթություն:
2001 թ. Անգլերեն լեզվի բիզնես կուրս Hammersmith  & West London College
Աշխատանքային փորձ:
1992 – 1995 թ.թՀՀ սեփականաշնորհման  պետական հանձնաժողով, հանձնաժողովի անդամ
1995 – 1998 թ.թՍՊԸԱրմավենիհիմնադիրտնօրեն.
1998 – 2001 թ.թ.  “PriceWaterhouseCoopers” (ԱՄՆ) , Արժեթղթերի զարգացման USAID ֆինանսական վերլուծաբան
2002– 2004 թ.թ.  ”Ձորա Հեկ”, պլան բաժնի պետ
2004-2010 թ.թ. Դիասպորա ինվեստմենտ քոմփանի”, տնօրեն
2011 – 2019թ.թ.   ՀՊՏՀ , Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության ամբիոն, պրոֆեսորի ասիստենտ
2013-2020 թ.թ.  “Անի ռեսորթ”, հանգստյան տան (Հանքավան) տնօրենի տեղակալ
2004 մինչ այսօր.   Հայ-ռուսական  (Սլավոնական) համալսարան, - Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ- դոցենտ

CV

 

Գիտական հետաքրքրություններ

  • Հյուրընկալություն
  • Զբոսաշրջություն
  • Անձնակազմի կառավարում

Հրապարակումների ցուցակ

  • Հյուրանոցա-ռեստորանային բնագավառում բարձրորակ ղեկավար անձնակազմի պատրաստման խնդիրները և կատարելագործման ուղիները”
  • Հյուրանոցային արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները և ուղղությունները ՀՀ-ում
  • Որակի կառավարման հիմնախնդիրները զբոսաշրջային ծառայությունների ոլորտում
  • Հյուրընկալության ոլորտի ընկերության հաջողությունը բնութագրող գործոնը

Ֆայլեր