team

Աղաջանյան Արմինե Վլադիմիրի

տ․գ․թ․, դոցենտ

Նկարագիր

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2005-2009թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան       (Բակալավրի աստիճան)
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

2009-2011թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան       (Մագիստրոսի աստիճան)
Համաշխարհային տնտեսության ֆակուլտետ

2011-2015թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան       (Ասպիրանտուրաուրա, հայցորդ)
Միջազգային տնտեսագիտություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2011թ.՝ «RENA TRADE» ՓԲԸ
Մարկետինգի մենեջեր

2012թ - «NERA CORPORATION» ՍՊԸ

2012-2016թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն
Լաբորանտ

2013-2014թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսական տեսության և անցումային փուլում գտնվող տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
Ամբիոնի օգնական

2014-2017թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսական տեսության և անցումային փուլում գտնվող տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
Դասախոս

2014-2017թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսական տեսության և անցումային փուլում գտնվող տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
Դասախոս

2017-2020թթ.՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Գիտական ​​և կրթական համաշխարհային զարգացման կենտրոնի և մեգաէկոնոմիկայի վերաբերյալ
Ավագ դասախոս

2020 թվականից ՝ Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն
դոցենտ

2015 թվականից ՝ ROYALJUR INVEST ՍՊԸ
Տնօրեն և հիմնադիր
 

Ֆայլեր