Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն

О кафедре

Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնը հիմնադրվել է 2002 թվականին:
Ստեղծման պահից մինչև 2017 թվականը ամբիոնը գործում էր տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Տնտեսագիտության և Բիզնեսի իԻստիտուտի տնօրեն Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի ղեկավարությամբ:
2017-ի սեպտեմբերից ամբիոնը ղեկավարում է տնտեսական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ոսկանյան Մարիամը:
Բաժնի ֆունկցիոնալությունը ներառում է ինչպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, այնպես էլ հետազոտական գործունեություն տնտեսական գիտության տարբեր ոլորտներում:

Ուսումնական գործընթացը
Ամբիոնի գործունեության շրջանակներում իրականացվում են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման երեք փուլեր:

Բաժնի հետազոտական ​​գործունեությունը
Ամբիոնը իրականացնում է հիմնարար թեորետիկ և էմպիրիկ հետազոտություններ ֆինանսատնտեսական գործընթացների ոլորտում և մշակում գիտական ​​արտադրանքներ, որոնք պահանջարկ ունեն ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան բիզնեսի կողմից:
Տնտեսագիտության և ֆինանսների հետազոտությունների ամբիոնի հիմնական ուղղություններն են՝
• Տնտեսական աճ;
• Դրամավարկային և արտարժույթի կարգավորում;
• Ֆինանսական համակարգը և ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտներ;
• Բանկային գործունեության կարգավորում և վերահսկողություն;
• Հարկեր;
• Պետական ​​ֆինանսներ և հարկաբյուջետային քաղաքականություն;
• Տրանզիտային տնտեսություններ և զարգացող շուկաներ ունեցող երկրներ;
• Միջազգային տնտեսական ինտեգրում;
• Տնտեսության պետական ​​կարգավորում և պետության տնտեսական քաղաքականություն;
Մարդկային կապիտալ;
• Բարձրագույն կրթություն և կրթական գործընթաց և այլն:

Ամբիոնն ունի մի քանի գիտական ​​խմբեր տնտեսագիտության և ֆինանսների տեսության արդիական ոլորտների ուսումնասիրությունների վերաբերյալ, որոնց հիմնական նպատակն է իրականացնել վերափոխման և ինտեգրման գործընթացների համատեքստում ՀՀ տնտեսության զարգացման հեռանկարների համապարփակ ուսումնասիրությունը:
Ամբիոնը ակտիվորեն մասնակցում է տարբեր թեմաներով գիտական ​​սեմինարների, գիտաժողովների և կլոր սեղանների կազմակերպմանը: Մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների գիտական ​​ներուժի, միջազգային կապերի և համատեղ գիտական ​​հետազոտությունների հետ մերձավոր և հեռավոր արտասահմանյան առաջատար համալսարանների հետ աշխատելու վրա:
 

Программы

ԾՐԱԳՐԵՐ
Բակալավրիատ
«Տնտեսագիտություն» (ռուսական բաժին, հայկական բաժին)
«Ֆինանսներ» (հայկական բաժին)

Մագիստրատուրա
Տնտեսագիտություն
«Տնտեսական քաղաքականություն» (ռուսական բաժին)
«Միջազգային տնտեսագիտություն» (ռուսական բաժին, հայկական բաժին)
«Մեգաէկոնոմիկա» (ռուսական բաժին)

Ֆինանսներ
«Ֆինանսներ» (ռուսական բաժին, հայկական բաժին)
«Բանկային գործ» (ռուսական բաժին)
«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» (ռուսական բաժին, հայկական բաժին)
«Ապահովագրություն» (ռուսական բաժին, հայկական բաժին)

Ասպիրանտուրա
«Տնտեսագիտություն, տնտեսության կառավարում և դրա ոլորտներ» - 08.00.05 (Ը .00.02 - «Տնտեսագիտություն և ազգային տնտեսության կառավարում»);
«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» - 08.00.10 (Ը .00.03 - «Ֆինանսներ, հաշվապահություն»);
«Համաշխարհային տնտեսություն» - 08.00.14 (Ը .00.06 - «Միջազգային տնտեսություն»):
 

team

Ոսկանյան Մարիամ Համբարձումի

տ.գ.թ., դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար

Նկարագիր

Համառոտ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Ոսկանյան Մարիամ Համբարձումի
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար, Հայ-Ռուսական համալսարանի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի ինստիտուտի Տնտեսագիտության և Ֆինանսների ամբիոնի վարիչ:
 
                 Ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, ներկայումս ՀՀ քաղաքացի է:
                 2004 թվականից դասավանդում է Հայ-Ռուսական Համալսարանում։
                 Ավարտել է Հայ-Ռուսական Համալսարանի մասնագիտական և հետբուհական ուսումը, որտեղ 2008 թ. Պաշտպանելով թեկնածութական թեզը «Գնաճի թիրախավորման խնդիրները դրամավարկային քաղաքականության մեջ (օրինակով ՀՀ)» թեմայով՝ ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի կոչում «Ֆինանսներ, դրամավարկային շրջանառություն և վարկ» մասնագիտության գծով, իսկ 2017թ․-ին պաշտպանել է «ՀՀ-ում արժույթի կարգավորման համակարգի արդիականացման հիմնախնդիրները» թեմայով դոկտորական աշխատանքը՝ ստացել է տնտեսագիտության դոկտորի կոչում «Ֆինանսներ, հաշվապահություն» մասնագիտացմամբ: Նա նաև ավարտել է Մոսկվայի սոցիալական և տնտեսական գիտությունների Բարձրագույն Դպրոցը, որտեղ ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության մագիստրոսի կոչում` մասնագիտանալով կրթության կառավարման ոլորտում և Մանչեսթերի համալսարանը, որտեղ ստացել է կրթության մագիստրոսի կոչում:
                 2010 թվականից մինչ 2017 թվականը նա ղեկավարում էր ՀՌՀ-ի Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության տեսության հիմնախնդիրների ամբիոնը:
                 Ներկայումս նա ՀՌՀ-ի Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոնի վարիչն է:
                 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գիտությունների բարձրագույն ատեստավորման հանձնաժողովի 008 մասնագիտացված խորհրդի անդամ է, 08.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահություն» մասնագիտություն:
                 Աստանայի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների ակումբի երիտասարդական դրամաշնորհի դափնեկիր՝ «Լավագույն հետազոտական աշխատանք» անվանակարգում։
                 Հեղինակ է շուրջ 130 հրատարակված գիտական աշխատությունների, դասագրքերի և մենագրությունների, այդ թվում ՝ ՀՀ, Ռուսաստանի Դաշնություն և Եվրոպա գիտական ամսագրերում մակրոտնտեսագիտության, ֆինանսների, դրամավարկային և արտարժույթի կարգավորման, ֆինանսական միջնորդության, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության և մարդկային կապիտալի ձևավորման խնդիրները: Մասնավորապես, տեղադրվել են 2003-2020թթ՝

 • Գիտական ​​հոդվածներ ինդեքսավորված ամսագրերում - 36
 • Համառոտագրեր գիտական ​​գիտաժողովներում - 82
 • Scopus և Web of Science - 10
 • RSCI- 58
 • Ձեռնարկներ և մենագրություններ – 10

Տեղական և միջազգային գիտական ​​և գործնական գիտաժողովների, գիտական ​​սեմինարների, դասընթացների և գիտական ​​գործունեության այլ տեսակների ակտիվ մասնակից է:


 

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Դրամական և արտարժույթի կարգավորում
 • Ֆինանսական համակարգի և ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտներ
 • Տնտեսական աճ և մակրոտնտեսական կարգավորում
 • Տրանզիտային տնտեսություններ և զարգացող շուկաներ ունեցող երկրներ
 • Համաշխարհային ֆինանսական կառուցվածքը և միջազգային պահուստային արժույթներ
 • Մարդկային կապիտալ
 • Բարձրագույն կրթություն և կրթական գործընթաց:

Հրապարակումների ցուցակ

 • Глубина финансового сектора как механизм снижения инфляционного давления на экономику. Сборник научных трудов «Информационные технологии и управление» (6), «Энциклопедия – Арменика», Ереван, 2007, 152-165 (в соавторстве с Карапетян Э.Г., Акопян Л.М.) (РИНЦ)
 • Трансмиссионный механизм монетарной политики Армении в условиях инфляционного таргетирования. Сборник научных трудов «Информационные технологии и управление» (6), «Энциклопедия – Арменика», Ереван, 2007 (РИНЦ)
 • Режимы денежно-кредитной политики. (учебно-методическое пособие). Ер.:, Изд-во «Экономист», 2009 (РИНЦ)
 • Рынок труда и рынок образовательных услуг в условиях современной Армении. Вестник РАУ, гуманитарные и общественные науки. Изд. РАУ (7), №1, 2009, 88-100 (РИНЦ)
 • Оптимальный уровень инфляции как фактор долгосрочного экономического развития в Армении. Сборник научных трудов, Информационные технологии и управление» (6), Энциклопедия – Арменика», Ереван, 2009, Ст. 61-74 (РИНЦ)
 • Координация фискальной и монетарной политики в контексте мирового финансового кризиса. Сборник научных трудов, Информационные технологии и управление» (6), Энциклопедия – Арменика», Ереван, 2009, Ст. 75-85 ( в соавторстве с Аветисян А.Г.)
 • Таргетирование инфляции - международный опыт и монетарная политика Армении. Деньги и кредит. 9/2011. Ежемесячный научно-практический журнал. Москва. © «Деньги и кредит», 2011. Стр. 57-59 (в соавторстве с Манукян Д.Э.) (РИНЦ)
 • Валютная политика Армении: миф и реальность. “Евразийский экономический обзор. Eurasian Economic Review”, №3/2011, стр. 98-103 (рус. яз.), 104-108 (англ. яз.)
 • Таргетирование инфляции как оптимальный режим денежно-кредитной политики: опыт Армении. Научно-аналитический журнал «Управленец». №11-12(27-28), ноябрь-декабрь 2011г. Изд. УрГЭУ – С. 80. Ст. 12-19. (РИНЦ, SCOPUS)
 • Проблемы и перспективы формирования институтов финансового посредничествана примере Армении. Евразийская экономическая интеграция. Научно-аналитический журнал №1(14), февраль 2012. Ст. 93-102
 • Институциональные аспекты монетарной политики: иллюзия или необходимость? Банковское дело, № 4 (220) 2012. Журнал о практике и теории банковского бизнеса. ISSN N 2071-4904/ Изд. ООО “Капитал-инфо”/2012. С. 95. Стр. 43-48 (РИНЦ)
 • World currency unit: problems and prospects. СБОРНИК ТРУДОВ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. Выпуск XII, Таллин: Институт экономики и управления, 2013. 246 с. – С. 235-246
 • Макроэконометрическое моделирование экономик России и Армении. I. Особенности макроэкономической ситуации и теоретическое описание динамических моделей. Научно-практический журнал Прикладная Эконометрика. №30(2) 2013. ISSN 199307601. ООО "Синергия ПРЕСС". 143 с. - С. 3-26. (РИНЦ, SCOPUS)
 • Макроэконометрическое моделирование экономик России и Армении. II. Агрегированные макроэконометрические модели национальных экономик России и Армении. Научно-практический журнал Прикладная Эконометрика. №31(2) 2013. ООО "Синергия ПРЕСС". 143 с. - Стр. 7-32. (в соавторстве с Айвазян С.А., Бротский Б.Е., Сандоян Э.М., Манукян Д.Э.) (РИНЦ, SCOPUS)
 • Проблемы и перспективы формирования институциональной среды развития системы финансового посредничества в странах с развивающейся и переходной экономикой. Научно-аналитический журнал «Управленец». №5(45), сентябрь-октябрь 2013г. Изд. УрГЭУ - С. 78. Стр. 58-63. (РИНЦ, SCOPUS)
 • Перспективы вступления Армении в Евразийский таможенный союз: за и против. Журнал Евразийская экономическая интеграция - ЕЭИ — № 2 (23) май ‘14 - С 20-35 (в соавторстве с Туманян Р.)
 • Методика расчета Индекса Потребительских цен в РА. 21-ый ВЕК Информационное-аналитический журнал. 4(33), 2014. 142с. Ст.118-140. (в соавторстве с Манукян Д.М.)
 • “Theory of Communicating Vessels”: The Problem of Currency Regulation. Journal Transition Studies Review. Vol 21, No 1 (2014) "Transition Studies Review" ISSN online 1614-4015 / ISSN print 1614-4007. PP. 113-131. (в соавторстве с Сандоян Э.М., Барсегян М., Мнацаканян Л.)
 • Проблемы и перспективы создания валютной зоны в рамках ЕАЭС. Вестник РАУ, гуманитарные и общественные науки. Изд. РАУ (7), №3, Ереван, 2015, С. -144. Стр. 95-111 (РИНЦ)
 • Кризисы на валютном рынке Армении: истоки и последствия. Научно-аналитический журнал «Управленец». №2/60, 2016г. Изд. УрГЭУ - С. 97. Стр. 10-15 (РИНЦ, EBSCO PUBLISHING (USA), SCOPUS)
 • Денежно-кредитная и валютная политика в Армении: угрозы и перспективы в контексте интеграции в ЕАЭС. Вестник РАУ, гуманитарные и общественные науки. Изд. РАУ, №1, Ереван, 2016, С. -140. Стр. 52-63 (в соавторстве с Сандоян Э.М., Мнацаканян Л.А.) (РИНЦ)
 • Foreign Exchange Regulation in Armenia: Current Status and the Need for Revision in the Context of Eurasian Integration Initiatives. Journal Global Policy and Governance, Volume 5 • Number 2 • December 2016, JGPG (2016) 5: 3-15 DOI 10.14666/ 2194-7759-5-2-001. PP. 17-33. (в соавторстве с Сандоян Э.М., Мнацаканян Л.А., Охикян Л.А.) (Transition Studies Research Network)
 • Проблемы и перспективы денежно-кредитного и валютного регулирования в Армении. Монография / Ер.: Изд-во РАУ, 2016. С. 242 (РИНЦ)
 • Ловушка инфляционного таргетирования и ее воздействие на экономический рост: случай Армении. Научно-аналитический журнал «Управленец». № 5/69-2017 Изд. УрГЭУ - С. 97. Стр. 72-88 (в соавторстве с Галстян А.Г.) (РИНЦ, EBSCO PUBLISHING (USA, SCOPUS)
 • Валютное регулирование в Республике Армения: проблемы и перспективы развития. По материалам семинара на тему «Политика валютного регулирования в РА: проблемы и перспективы развития»: Российско-Армянский университет (19 октября 2016г.)/ Под редакцией Э.М. Сандояна, М.А. Восканян. – Ер.: Изд-во РАУ, 2017. – 44с. (в соавторстве с Сандоян Э.М.) (РИНЦ)
 • Подход к выбору политики валютного регулирования в Армении с точки зрения гармонизации с валютной политикой банка России. Банковское дело, № 11 2017. Журнал о практике и теории банковского бизнеса. ISSN N 2071-4904/ Изд. ООО "Капитал-инфо"/2017. С. 95. Стр. 40-48 (в соавторстве с Галстян А.Г.) (РИНЦ)
 • Модернизация валютного регулирования в Армении в контексте экономических кризисов 2008-2009гг. и 2014-2015гг./ Монография. Под редакцией Э.М. Сандояна, М.А. Восканян. – Ер.: Изд-во РАУ, 2017. – 152 с. (в соавторстве с Сандоян Э.М.) (РИНЦ)
 • Экономическое развития стран евразийской интеграции. Глава 11. Проблемы и пути развития экономики Армении в контексте евразийских интеграционных процессов. Монография/ под ред. Г.П. Глинский. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017.- 395с. Стр. 313-334 (РИНЦ)
 • Валютное регулирование в Армении как фактор замедления темпов экономического роста: причины и последствия. Банковское дело, № 10 2018. Журнал о практике и теории банковского бизнеса. ISSN N 2071-4904/ Изд. ООО "Капитал-инфо"/2018. С. 79. Стр. 14-25. (РИНЦ)
 • Оценка перспектив валютной интеграции с Россией: случай Армений. Известия УрГЭУ, Том 19. №5 - 2018. Стр. 16-31 (РИНЦ)
 • Assessment of key factors of the foreign exchange rate formation in Armenia. Журнал "Финансы: теория и практика"/Finance: Theory and Practice. Т.22, №5`2018 Стр. 27-40 (РИНЦ, RSCI на платформе Web of Science,)
 • The impact channels of currency regulation on economic growth: case of Armenia. Journal Global Policy and Governance, Vol 7, No 2 (2018). PP. 3-12. (Transition Studies Research Network)
 • Poverty and uneven distribution of income and wealth: world and Armenia. "Transition Studies Review" Vol 27, No 1 (2020) PP. 47-56. ISSN online 1614-4015 / ISSN print 1614-4007. (SCOPUS)
 • Coordination of fiscal and monetary regulation in Armenia. Finance: Theory and Practice. 2020;24(1):87-100. DOI: 10.26794/2587-5671-2020-24-1-87-100 (РИНЦ, SCOPUS)
 • Финансовая глобализация: угрозы и последствия для мировой экономики. Банковское дело, № 3 2020. Журнал о практике и теории банковского бизнеса. ISSN N 2071-4904/ Изд. ООО "Капитал-инфо"/2020. С. 78. Стр. 12-19. (РИНЦ)
 • Опыт экономических реформ «азиатских тигров»: факторы успеха. Journal of New Economy. Т. 21, № 2. С. 24–44. DOI: 10.29141/26585081-2020-21-2-2. (РИНЦ)
 • Бедность и неравенство доходов в Армении. Научный Арцах, № 2(5), 2020, Ереван, Издательство «АРЦАХ», 2020, 272 С. - Стр. 196-202. (ВАК РА, РИНЦ)
 • Economic impact of COVID-19 pandemic in Armenia. R-economy, 6(3), 183–195. doi: 10.15826/recon.2020.6.3.016 (РИНЦ)

Ֆայլեր

team

Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի

տ․գ․դ․, պրոֆեսոր
team

Ոսկանյան Մարիամ Համբարձումի

տ.գ.թ., դոկտոր, պրոֆեսորի պաշտոնակատար
team

Բագրատյան Հրանտ Արարատի

տ․գ․դ․, պրոֆեսոր
team

Պետրոսյան Մարտիրոս Երվանդի

տ․գ․դ․, պրոֆեսոր
team

Թորոսյան Թորոս Շահենի

տ․գ․դ․, պրոֆեսոր
team

Ամրոյան Արման Վազգենի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
team

Հանիսյան Հրայր Հովիկի

տ․գ․թ․, դոցենտ
team

Արզումանյան Արթուր Հայկի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
team

Բարսեղյան Անդրանիկ Վոլոդյայի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
team

Գալստյան Անի Համլետի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
team

Գասպարյան Ռուբեն Լևոնի

տ․գ․թ․, դասախոս
team

Եգանյան Արևիկ Նորիկի

տ․գ․թ․, դոցենտ
team

Երանոսյան Վանինե Աշոտի

տ․գ․թ․, դասախոս
team

Կարյան Արա Վլադիմիրի

տ․գ․թ․, դոցենտ
team

Ներսեսյան Կարեն Վասիլիի

տ․գ․թ․, դոցենտ
team

Սահակյան Սամվել Ավագի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
team

Սարգսյան Ռուզաննա Աշոտի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
team

Սայադյան Արթուր Մուշեղի

տ․գ․թ․, ավագ դասախոս