team

Խաչատրյան Հովակիմ Խաչիկի

տ․գ․թ․, դոցենտ

Նկարագիր

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1994 թ.՝ Երևանի պետական ​​տնտեսագիտական ​​համալսարան         
             (Բակալավրի աստիճան)
Տնտեսագիտության և արտադրության կառավարման ֆակուլտետ

2002 թ.՝ Հայաստանի պետական ​​ճարտարագիտական ​​համալսարան 
               (Մագիստրոսի աստիճան)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
1995-2000թթ.՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ
Բանկային վերահսկողության վարչություն
Ավագ ղեկավար

2000 - «Հայագրոբանկ»
Ներքին աուդիտի ղեկավար

2000-2001թթ.՝ «Լենդբանկ»
Տնօրենների խորհրդի նախագահի խորհրդական

2001-2003թթ.՝ «Յունիբանկ»
Խորհրդի անդամ

2003 թվականից ՝ Հայաստանի պետական ​​ճարտարագիտական ​​համալսարան
Դոցենտ

2003-2008թթ. - «Անելիք Բանկ»
Տնօրենների խորհրդի նախագահի խորհրդական

2003-2009թթ.՝ Բանկային համակարգի վարկանիշի գնահատման կենտրոն
Կենտրոնի նախագահ

2010-2012թթ. - «Անելիք Բանկ»
Ներքին աուդիտոր

2012-2017թթ.՝ «Անելիք Բանկ»
Մեթոդաբանության ղեկավար

Հրապարակումների ցուցակ

  • Ակտուար գնահատումն ապահովագրական համակարգու, ISBN 978-9939-61-060-3: ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», Երևան -2016 թ .:
  • Նորամուծության ակտիվության և մրցունակության փոխարկման կապը կազմակերպվում է ժամանակակից ժամանակակից տնտեսական պայմաններում, ISBN 978-9939-61-060-3: ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», Երևան - 2015 թ. , էջ 160 - 164:
  • Политика государственного регулирования финансовых рынков на национальном и наднациональном уровнях, Евразийский международный научно-аналитический журнал Проблемы современной экономики, Социально-экономические проблемы модернизации современного общества, Стр 530-537, Санкт-Петербург, 2011, www. m-economy.ru

Ֆայլեր