Մեր Մասին

Տնտեսագիտության եւ Բիզնեսի Ինստիտուտ


Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանը հիմնադրվել է 1997 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ համաձայնության համապատասխան, որպես միջազգային հանրային ուսումնական հաստատություն: Համալսարանը ստեղծել է լավ համբավ, որպես ականավոր գիտական ուսումնական հաստատություն, որը պատրաստվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ մի շարք ոլորտներում, որոնք ընդունակ են օգտագործել իրենց հմտությունները եւ գիտելիքները աշխարհի ցանկացած մասում: Մեր համալսառանի շրջանավարտները շատ սիրված և հարգված են Հայաստանի և ԱՊՀ այլ երկրների աշխատանքային շուկայում: ՀՌՀ-ի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտը  հիմնադրվել է 2012 թվականին, ՀՌՀ ռեկտորի հրամանի համաձայն  (№ 01-07/351, 15 մայիսի 2012 թ.). Այստեղ կենտրոնացված է եզակի դասախոսական անձնակազմ, որը բաղկացած է ՀՀ-ի լավագույն մասնագետներից, որոնք ունեն մեծ մասնագիտական փորձ տվյալ ոլորտում: Ծավալուն միջազգային  կապերը եզակի հնարավորություն է տալիս ուսանողներին և դասախոսներին շարժունակության: Իսկ կրթական ծրագրերը համապատասխանում են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Եվրոպական բոլոր չափանիշներին:


Նպատակը՝ ապահովել կրթական ծրագրերի  բոլոր  մակարդակների (բակալավրիատ, մասնագետի, մագիստրոսի) իրականացման  բարձր որակը, ինչպես նաև հետբուհական ծրագրերի եւ լրացուցիչ մասնագիտական ​​կրթությունների համար:


Խնդիրները՝
 
  • Մասնագետների պատրաստում ինստիտուտի գործնեության ուղղությունների համապատասխան, որոնք կունենան ընդհանուր մշակութային և մասնագիտական ​​կարողություններ,
  • Ապահովել ինստիտուտի ուսանողների թվաքանակի աճ,
  • Ապահովել բարձր մակարդակի ուսումնական գործընթաց, որոնել և զարգացնել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նորարարական մեթոդներ, բարելավել ուսումնական գործընթացի կազմակերպչա-մեթոդական գործընթացը,
  • Հիմնարար, որոնողական և կիրառական գիտական հետազոտությունների  իրականացում,
  • Նպաստել ինստիտուտի շրջանավարտների մրցունակությանը աշխատաշուկայում և նրանց հետագա զբաղվածությանը:


            Ինստիտուտը բաղկացած է 5 ամբիոներից՝

Տնտեսագիտության և ֆինանսների ամբիոն;
Տնտեսագիտության տեսության և անցումային տնտեսությունում խնդիրների ամբիոն;
Կառավարման և բիզնեսի ամբիոն;
Զբոսաշրջության և ծառայությունների վարչություններ
Մաթեմատիկական մեթոդները և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտության մեջ և բիզնեսում:
 

Ինստիտուտի տնօրեն

Սանդոյան Էդվարդ Մարտինի
Տնտեսագիտությանդոկտոր, պրոֆեսոր
 
Անձնական տվյալներ
Ծննդյանամսաթիվը՝
Ծննդյանվայրը՝
Քաղաքացիությունը՝
1961թ. 4 հունիսի
ք. Երևան
Հայաստանի Հանրապետություն
Ընտանեկան վիճակը
Ամուսնացած եմ, ունեմ մեկ դուստր
 
Աշխատանքային փորձը
2012թ. մայիսից  առ  այսօր
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկականհամալսարան, Երևան
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի Տնօրեն,
Ինստիտուտի Գիտական Խորհրդի նախագահ

2004թ. հունիս – 2012թ. մայիս
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Համալսարանական կրթության զարգացման գծով պրոռեկտոր

2002թ. մարտից առ այսօր
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Համալսարանի Գիտական Խորհրդի անդամ

2007թ. հունիսից առ այսօր            
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոնի պրոֆեսոր

2009թ. սեպտեմբերից  առ այսօր           
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Բիզնես դպրոցի ղեկավար

2002թ. մարտ -  2017թ. սեպտեմբեր          
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ

2004թ. մայիս– 2005թ. փետրվար
"Հայխնայբանկ"ՓԲԸ, Երևան
Վարչության նախագահի խորհրդական

2001թ. սեպտեմբեր– 2004թ. ապրիլ
"Հայխնայբանկ"ՓԲԸ, Երևան
Խորհրդի Նախագահի տեղակալ
Ռազմավարական զարգացման կոմիտեի նախագահ

2003թ. հունիս – 2004թ. մայիս
Pricewaterhouse Coopers (IBM Business Consulting Services – USAID)
Հայաստանում Կապիտալի շուկաների զարգացման ծրագիր
Խորհրդական

2001թ. փետրվար – 2003թ. ապրիլ
"Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա" ԻԿԿ, Երևան
Դիտորդ Խորհրդի նախագահ

2000թ. հունվար – 2004թ. մայիս
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան
Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ

2000թ. դեկտեմբեր – 2002թ. նոյեմբեր
Հայաստանի Բանկերի Միություն, Երևան
Նախագահի տեղակալ

1999 – 2000
"Հայագրոբանկ" ԲԲԸ, Երևան
Գլխավորգոր ծադիր տնօրեն, Վարչության նախագահ

1998 – 1999           
ՀՀ Կառավարություն
ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար
 
  1994-1998           
ՀՀ Կենտրոնական բանկ
Վերահսկողության, կարգավորման և լիցենզավորման գլխավոր վարչության պետ
 
  1993-1994           
"ԱրմաուդիտՍերվիս"ՓԲԸ, Երևան
Նախագահ

"Ալբանկ" առևտրային բանկ, Մոսկվա
Փոխնախագահ
 
  1991-1993           
ՀՀ հարկային տեսչություն
ՀՀ հարկային տեսչության պետի տեղակալ – ՀՀ Փոխնախարար
 
  1988-1991           
Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (ներկայումս՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան)
"Մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում" ամբիոնի դոցենտ

"Մենուա"ապահովագրական ընկերություն ԲԲԸ, Երևան
Նախագահ

"Մասիս" առևտրային բանկ, Երևան
Նախագահի տեղակալ
 
  1988-1989
ՀԿԿ ԿԿ սոցիալ-տնտեսական բաժնին կից տնտեսական բարեփոխումների ռազմավարության մշակման գծով մշտական հանձնաժողով
Հանձնաժողովի անդամ
 
  1986-1988           
ԽՍՀՄ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության ճյուղային գիտահետազոտական լաբորատորիա, Երևան
Ավագ գիտաշխատող

Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (ներկայումս՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան)
«Աշխատանքի էկոնոմիկա և կառավարում» ամբիոնի ասիստենտ, այնուհետև՝դոցենտ
 
  1983-1986
Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
«Մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» ամբիոնի գիտաշխատող
Ֆակուլտետի կոմերիտական կազմակերպության քարտուղար
 
Որակավորումը
1983
Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
Ինժեներ-տնտեսագետ՝ «Մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» մասնագիտացմամբ

1987
ԽՍՀՄ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով
Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
 
  1991
ԽՍՀՄ Ժողովրդական կրթության պետական կոմիտե
«Մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում»  ամբիոնի դոցենտ
  2001թ. փետրվարի 21
ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով, Երևան
Մասնագիտական որակավորման հավաստագիր No 0003 (արժեթղթերի շուկայում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու որակավորում)
 
  2007թ. հունիսի 1
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Համալսարան, Երևան
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) Համալսարանի պրոֆեսոր
 
  2008թ. մարտի 26
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով
Տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
 
  2008թ. հուլիսի 2
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով
Պրոֆեսորի գիտական կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ

2009թ. մայիսի 29
ՌուսաստանիԴաշնության գիտության և կրթության ոլորտի վերահսկողության դաշնային ծառայություն, Մոսկվա
Տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
 
Այլ կոչումներ և պարգևներ
2003թ. մարտի 1
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երևան
Ոսկե հուշամեդալ

2008թ. նոյեմբերի 27
«Եվրասիայի տնտեսագիտական ակումբ» միություն, Աստանա, Ղազախստան
«Եվրասիայի տնտեսագիտական ակումբ» միության Պատվավոր պրոֆեսորի ակադեմիական կոչում
 
  2009թ. մարտի 10
«Եվրասիայի տնտեսագիտական ակումբ» միություն, Աստանա, Ղազախստան
«Եվրասիայի տնտեսական անվտանգությունը գլոբալ ռիսկերի համակարգում» թեմայով «Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամ` պատճառներն ու հետևանքների մինիմիզացման եղանակները: Հակաճգնաժամային առաջարկություններ G-20 երկրների համար» նոմինացիայում Ինտերնետ-Ֆորումի լավագույն հետազոտության մրցույթի հաղթող

2010թ. օգոստոսի 12
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն պարգև` «Ոսկե հուշամեդալ» երկարամյա գիտամանկավարժական գործունեության, կրթության և գիտության ոլորտում ներդրած մեծագույն ավանդի համար:

2011թ. հունիսի 4
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Ոսկե հուշամեդալ

2011թ. հոկտեմբերի 28
Ուրալի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Եկատերինբուրգ, ՌԴ
ՈՒՊՏՀ Պատվավոր պրոֆեսորի ակադեմիական կոչում

2013թ. մարտի 29
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Ակադեմիկոս Ս.Սիտարյանի անվան մրցանակ

2013թ. մայիսի 22
"Աստանայի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների ակումբ", Աստանա, Ղազախստան – Եկատերինբուրգ, ՌԴ
Է. Սանդոյանի գիտական ղեկավարությամբ երիտասարդ գիտնականների խումբը դարձել է Աստանայի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների ակումբի երիտասարդական դրամաշնորհի դափնեկիր

2013թ. հունիսի 26
«ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտե», Երևան
«Արդյունավետ գիտաշխատող – 2013» (Top 100) մրցույթի հաղթող

2013թ.օգոստոսի 13
ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
Պարգևատրվել է «Դրաստամատ Կանայան» մեդալով:

2013 թ. նոյեմբերի 15
ԱՊՀ մասնակից պետությունների տարածքում կազմակերպված հանցավորության և հանցագործության այլ վտանգավոր տեսակների դեմ պայքարի կոորդինացիոն բյուրո
Պարգևատրվել է հոբելյանական մեդալով:

2014 թ. դեկտեմբերի 01
ՀՀ Նախագահի հրամանագիր (N ՆՀ – 601 – Ա)
Պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով:

2015թ. փետրվարի 12
«ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտե», Երևան
«Արդյունավետ գիտաշխատող – 2014»  (Top 100) մրցույթի հաղթող

2016թ. սեպտեմբերի 24
«ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտե», Երևան
«Արդյունավետ գիտաշխատող – 2016»  (Top 100) մրցույթի հաղթող

2017թ. հոկտեմբերի 20
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Ստեփանակերտ
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Պատվավոր պրոֆեսորի ակադեմիական կոչում


2018թ. հունիսի 07
«ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտե», Երևան
«Արդյունավետ գիտաշխատող – 2018»  (Top 100) մրցույթի հաղթող

2020թ. մարտի 06
«ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Գիտության կոմիտե», Երևան
«Արդյունավետ գիտաշխատող – 2019»  (Top 100) մրցույթի հաղթող

2022թ օգոստոսի 02
Հայաստանի մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիա
Իսկական անդամ (Ակադեմիկոս), նախագահության անդամ
 
Կրթությունը
1993-1994
Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարությանն առընթեր Ժողովրդական տնտեսության ակադեմիա, Մոսկվա
Դոկտորանտուրա
 
  1983-1987
Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
"Ժողովրդական տնտեսության և դրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում" մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա
 
  1981-1983
Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
«Մեքենաշինական արդյունաբերության էկոնոմիկա և կազմակերպում» ֆակուլտետ:
Գերազանցության դիպլոմ:
  1978-1981
ՄոսկվայիԿառավարման ինստիտուտ, Մոսկվա
«Մեքենաշինական արդյունաբերության կառավարման կազմակերպում» ֆակուլտետ
  1968-1978
Երևանիթիվ 71 միջնակարգ դպրոց
Ոսկե մեդալ
 
Որակավորման բարձրացում
2016թ. հունիսի 27
Որակավորման բարձրացման դասընթաց «Եվրոմենեջմենթի փոխակերպում» թեմայով։
Դասախոսը՝ ՌԴ Նախագահին առընթեր Ռուսաստանի ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի «Կորպորատիվ կառավարման բարձրագույն դպրոց»-ի դեկան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Սերգեյ Կալենջյան
Կազմակերպիչ՝ Հայ-Ռուսական համալսարանի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

2016թ. մայիսի 9-ից11-ը
Վկայական՝ հանրային կառավարման, միջազգային քաղաքականության, մարդկային կապիտալի, նորարարական զարգացման և շրջակա միջավայրի հիմնախնդիրներին նվիրված դասընթացների շարքի ավարտելու մասին:
Դասախոս՝ Անցումային շրջանի հետազոտությունների կենտրոնների ասոցիացիայի նախագահ (Հռոմ, Իտալիա), «Նոր Մետաքսյա ճանապարհ»  վերլուծական կենտրոնի Ասոցիացիայի անդամ (Շանհայ, Չինաստան), պրոֆեսոր Ջիորջիո Դոմինեզե
Կազմակերպիչ՝ Հայ-Ռուսական համալսարանի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ
Սեմինարի թեման․
Աճի նոր տեսությունները, մարդկային կապիտալ, տեխնոլոգիաները և քաղաքական լուծումները գլոբալ կառավարման պայմաններում, շրջակա միջավայրը և կլիմայական գործոնները՝ ներածված  2016թ․-ին Փարիզում կայացած կլիմայի մասին 21-րդ գիտաժողովում (COP 21), վերջին համաձայնագրերը և դրանց ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վերակազմավորման վրա, զարգացումը և միջազգային հարաբերությունները մինչև 2040թ․-ը, իրավունքը և տնտեսագիտությունը որպես միջ(ներ)առարկայական ուղություն ապագա հետազոտողների և մասնագետների համար, միջազգային հարաբերությունների վերակազմավորումը և ազգային ինքնուրույնության հասկացությունը առանձին երկրների աճի տրանսմայրցամաքային և տարածաշրջանային տնտեսական, ֆինանսական, նյութատեխնիկական և նպատակային ցուցանիշների բարձրացման համար առանց իրենց ինքնության կորուստի:

2016թ. մայիսի 2-ից 6-ը
Վկայական՝ «Տնտեսագիտության տեսություն, տնտեսագիտական իրականություն և տնտեսական քաղաքականություն» թեմայով որակավորման բարձրացման դասընթացի ավարտելու մասին։
Դասախոսը՝ ՌԴ Կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարանի գիտական ղեկավար, ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի թղթ. անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Դմիտրի Սորոկին
Կազմակերպիչ՝ Հայ-Ռուսական համալսարանի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ

1995-1997
Քլիվլենդի Ֆեդերալ Ռեզերվ Բանկ, Քլիվլենդ, Օհայո, ԱՄՆ
Անգլիայի Բանկ, Լոնդոն
Ֆրանսիայի Ազգային Բանկ, Փարիզ
Նիդերլանդների Ազգային Բանկ, Ամստերդամ
 
  1983-1984
Ռուսաստանի Դաշնության Պետական պլանավորման կոմիտեի Էկոնոմիկայի և պլանավորման ինստիտուտ, Մոսկվա
 
Գիտամանկավար-ժական և օրինաստեղծ գործունեություն
Հանդիսանում եմ ավելի քան 320 տ.մ. ընդհանուր ծավալով 276 հրատարակված գիտական աշխատությունների, այդ թվում մենագրությունների, դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, ինչպես նաև ավելի քան 60 հանրամատչելի հոդվածների հեղինակ:
Մասնակցել եմ ՀՀ բանկային և հարկային օրենսդրության ոլորտը կարգավորող օրենքների և նորմատիվ-իրավական ակտերի զգալի մասի մշակմանը; հանդիսանում եմ 1994-2003 թթ. ՀՀ-ում գործող բանկային կարգավորման և վերահսկողության հայեցակարգի հեղինակը:

Ընդհանուր մասնագիտական ստաժը՝ 40 տարի:

ԲՈՒՀ-ական գիտամանկավարժական ստաժը  30 տարի է` սկսած 1983թ.-ից: Հանդիսանում եմ 5 ասպիրանտների և 2 դոկտորանտի գիտական ղեկավար, իմ գիտական ղեկավարության ներքո պատրաստվել են 34 տ.գ.թ. և 1 տ.գ.դ:
 
Այլ գործունեություն
2002թ. առայսօր
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, Երևան
Գիտական խորհրդի անդամ

2014թ. հունվարի 1-իցառայսօր
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանին կից գործող ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 008 մասնագիտացված խորհուրդ, Երևան
Խորհրդի նախագահի տեղակալ

2014թ. Հունվարից առ 2015թ. դեկտեմբերը
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիային կից գործող ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 008 մասնագիտացված խորհուրդ, Երևան
Խորհրդի անդամ

2017թ. հուլիսի 1-ից առ այսօր
«Արցախբանկ» ՓԲԸ, Երևան-Ստեփանակերտ
Խորհրդի անդամ

2017թ. հուլիսի 12-ից առ այսօր
Եվրասիական ցանցային համալսարանի Ֆինանսական ցանցային ինստիտուտ, Երևան-Մինսկ-Աստանա-Բիշքեք-Մոսկվա-Սանկտ-Պետերբուրգ
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

2009թ. մայիսի 29-ից առ 2014 թ. դեկտեմբերի 31-ը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին կից գործող ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 014 մասնագիտացված խորհուրդ, Երևան
Խորհրդի անդամ

2010թ սեպտեմբերի 24-ից առ 2013թ դեկտեմբերի 31-ը
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի, ՌԳԱ Էկոնոմիկայի ինստիտուտի և ՌԴ կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական ակադեմիայի թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության համատեղ խորհուրդ, ՌԴ Կրթության և գիտության նախարարության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, Մոսկվա-Երևան
Գիտական քարտուղար

2006թ.-2010թ., 2015-2016թթ.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան
Պետական Քննական Հանձնաժողովի նախագահ

1999թ. - 2007թ.
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երևան
Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

2006թ. առ այսօր
Տնտեսագիտության գծով դասական համալսարանական կրթության ուսումնամեթոդական միավորման գիտամեթոդական խորհուրդ, Մոսկվա
Գիտամեթոդական Խորհրդի անդամ

Սեպտեմբեր 2001- Մայիս 2006 թթ.
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երևան
ԵրՊԻ (ՀԱՊՀ) շրջանավարտների միության նախագահ

Մայիս2006 –Մայիս 2011թթ.
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երևան
Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի (ՀԱՊՀ) շրջանավարտների միության Խորհրդի անդամ

2001-2005թթ.
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երևան
Պետական Քննական Հանձնաժողովի նախագահ

2019թ. առ այսօր
«Հանրային զարգացման տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտական հանդես, Կրասնոդար, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2019թ. առ այսօր
«Հասարակություն. քաղաքականություն, տնտեսություն, իրավունք» միջազգային գիտական հանդես, Կրասնոդար, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2019թ. առ այսօր
«Հասարակություն. սոցիոլագիա, հոգեբանություն, մանկավարժություն» միջազգային գիտական հանդես, Կրասնոդար, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2019թ. առ այսօր
«Հասարակություն. փիլիսոփայություն, պատմություն, մշակույթ» միջազգային գիտական հանդես, Կրասնոդար, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2007թ.- 2014թ.
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» գիտական հանդես, Երևան
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2009 թ.- 2014թ.
Ուրալի տնտեսագիտական պետական համալսարանի «Կառավարիչ» հանդես, Եկատերինբուրգ, ՌԴ
Միջազգային խորհրդի անդամ

2011 թ. - 2014թ.
«Եվրասիական տնտեսագիտական տեսություն» հանդես, Աստանա, Ղազախստան
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2003 թ.- առ այսօր
«Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի «Բանբեր (հումանիտար և հասարակական գիտությունների շարք)» Պարբերական հրատարակություն, Երևան
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2006 թ.- առ այսօր
ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի «Գիտական հոդվածների ժողովածու Տարեկան գիտաժողովների նյութերով (սոցիալ-հումանիտար գիտությունների շարք)» Պարբերական հրատարակություն, Երևան
Խմբագրական խորհրդի անդամ

Մարտ 2009 թ.- առ այսօր
Journal of New Economy (Ուրալի տնտեսագիտական պետական համալսարանի «Իզվեստիա») հանդես, Եկատերինբուրգ, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

Հունվար 2010 թ.- առ այսօր
«Տնտեսագիտության կարգավորման խնդիրները» հանդես, Դոնի Ռոստով, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

Հունվար 2010-2015 թթ.
«ԷՖԻ` Էկոնոմիկա, ֆինանսներ, հետազոտություններ»
հանդես, Աստանա, Ղազախստան
Խմբագրական խորհրդի անդամ

Հունվար 2015 թ.- առ այսօր
Նովոսիբիրսկի պետական համալսարանի Բանբեր (Սոցիալ-տնտեսագիտական գիտությունների շարք), Նովոսիբիրսկ, ՌԴ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

Մայիս 2008-2015 թթ.
«Եվրասիայի գիտնականների տնտեսագիտական ակումբ» միություն, Աստանա, Ղազախստան
Համակարգող խորհրդի անդամ

2006թ. առ այսօր
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի Համալսարանների Ասոցիացիա,
Անցումային տնտեսության կիրառական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտ, Հռոմ, Իտալիա
Գիտական Խորհրդատուների Խորհրդի անդամ «Ֆինանսներ, բանկային գործ,ապահովագրություն, դրամավարկային քաղաքականություն» ենթախումբ

2006թ. առ այսօր
«Transition Studies Review» (SPRINGER) հանդես, Հռոմ-Վենա
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2014թ. առ այսօր
«Global Policy and Governance» հանդես, Հռոմ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2015թ. առ այսօր
«Contemporary Geopolitics and International Relations» հանդես, Հռոմ
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2018 թ. առ այսօր
«Ֆինանսներ՝ տեսություն և պրակտիկա» (Finance: Theory and Practice)» հանդես, Մոսկվա, ՌԴ
Խմբագրական կոլեգիայի անդամ

2005-2006 թթ.
Բաց Հասարակության Աջակցության Ինստիտուտ Հիմնադրամ-Հայաստան, Երևան
«Կրեդիտային համակարգի ներդրումը ՌՀՊՀ-ի և ՀՊՃՀ-ի «Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» համատեղ կրթական ծրագրում» նախագծի տնօրեն


2006-2008թթ.
ՀՀ Կենտրոնական Բանկ, Երևան
«Ձեռնարկությունների մրցունակության և ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման ուսումնասիրություն» նախագծի գլխավոր փորձագետ

2012թ.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան
«Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները» XXII-րդ գիտաժողովի նյութեր
Խմբագրական խորհրդի անդամ

2012-2013թթ.
ԳՀԳՀ, ՀՀ Գիտպետկոմ (թեմատիկ ֆինանսավորում)
Հետազոտական​​ թեմայի գիտական​​ համաղեկավար «ՌԴ և ՀՀ տնտեսությունների մակրոէկոնոմետրիկ մոդելավորում» (ՌԳԱ ԿՏՄԻ հետ համատեղ):


2012-2014гг.
TEMPUS- IV , «UNIMIG»
«Միգրացիա և բարձրագույն կրթություն՝ հմտությունների և կարողությունների ստեղծում» ՀՌՀ-ում իրականացվող ծրագրի ղեկավար (Եվրոպայի, Վրաստանի և Հայաստանի համալսարանների կոնսորցիումի կազմում)

2013-2015թթ.
ՀՀ Գիտպետկոմ (թեմատիկ ֆինանսավորում)
«Ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտների կարգավորման համակարգի արդիականացումը Հայաստանում» Հետազոտական​​թեմայի գիտական​​ ղեկավար

2014-2015 թթ.
«Visegrad Fund» հիմնադրամ 

«Հանրային վարչարարություն մասնագիտությամբ Կովկասում իրականացվող ուսումնական ծրագրերի զարգացումը  ԵՄ վարչարարության սկզբունքների հիման վրա»  Ծրագրի կատարող

2015-2016 թթ.
ՌԴ կրթության և գիտության նախարարություն (թեմատիկ ֆինանսավորում)
«Ֆինանսական ինստիտուտների և շուկաների կարգավորման համակարգի արդիականացումը» հետազոտական​​ թեմայի գիտական​​ղեկավար

2015-2016 թթ.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
«Ֆինանսական կայունության և տնտեսական աճի ապահովման դրամավարկային և արժութային մեխանիզմների ձևավորումը՝ հաշվի առնելով ԵՏՄ ինտեգրման հեռանկարները» հետազոտական թեմայի համակատարող (Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարանի հետ համատեղ)

2015-2017 թթ.
ՀՀ Գիտպետկոմ (թեմատիկ ֆինանսավորում)
«Արժութային կարգավորման արդիականացումը ՀՀ-ում 2008-2009 թթ. և 2014-2015 թթ. Տնտեսական ճգնաժամերի համատեքստում» Հետազոտական ​​թեմայի գիտական​​ ղեկավար

2016-2019, 2021թթ.
ՌԴ կրթության և գիտության նախարարություն (թեմատիկ ֆինանսավորում)
«Ֆինանսական կարգավորման քաղաքականության գնահատումն ու զարգացման հեռանկարները  ՀՀ-ում»  հետազոտական​​ թեմայի գիտական​​ղեկավար

2018-2020 թթ.
ՀՀ Գիտպետկոմ (թեմատիկ ֆինանսավորում)
«Տնտեսական աճի խթանման հարկային և դրամավարկային մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում ԵԱՏՄ պայմաններում» հետազոտական ​​թեմայի գիտական​​ ղեկավար

2018-2019 թթ.
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
«Եվրասիական տնտեսական միության ներքին շուկայի առանց խոչնդոտների, սահմանափակումների և դուրսգրումների գործունեության ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունների վերլուծություն և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգային հիմունքների կատարելագործում» Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից պաշտոնական կիրառման համար իրականացվող գիտա-հետազոտական թեմայի համաղեկավար
(Համակարգող՝ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարան, կոնսորցիումի անդամներ՝ ՀՀ-ից - Հայ-Ռուսական համալսարան, «Ավագ Սոլյուշնս» ընկերություն; Ղազախստանի հանրապետությունից՝ Ֆինանսական ակադեմիա, Աստանա; Բելոռուսից՝ Բելոռուսի պետական համալսարան, Մինսկ; Ղրղզստանից՝ Ռուս-Ղրղզական համալսարան, Բիշքեկ)

2020-2021 թթ
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով
«Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում արտադրանքի թողարկման մակրոտնտեսական ներուժի գնահատում և թողարկման ներուժի աճի և միությունում գիտա-տեխնիկական ճեղքում ապահովելու նպատակով պայմանների ստեղծմանը միտված հավելյալ արժեքի շղթաների ձևավորման հեռանկարային ուղղությունների վերլուծություն» գիտա-հետազոտական թեմայի փորձագետ (Համակարգող՝ ՌԴ ՌԳԱ Ժողովրդական տնտեսության կանխատեսումների ինստիտուտ, մասնակիցներ՝ Ղազախստանի Հանրապետության Տնտեսական զարգացման նախարարության Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայ-Ռուսական համալսարան, ՀՀ)

2021-2023 թթ.
ՀՀ ԿԲ «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
«Տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման և կայուն տնտեսական աճի ապահովման հարկաբյուջետային և ոլորտային քաղաքականությունների կիրառումը ՀՀ-ում» գիտահետազոտական ​​թեմայի գիտական խորհրդատու և կատարող

2021-2023 թթ.
ՀՀ Գիտպետկոմ (թեմատիկ ֆինանսավորում)
«Տնտեսական անկման կարճաժամկետ հաղթահարման մոտեցումները բանկային կարգավորման և դրամավարկային քաղաքականության արդիականացման միջոցով ՀՀ-ում» գիտահետազոտական թեմայի գիտական ղեկավար


ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

17-րդ միջազգային տնտեսագիտական համաժողով, Կրինիցա, 5-8 սեպտեմբերի, 2007թ.
«Անցումային երկրների բանկային համակարգի ապագան և եվրոպական ֆինանսական ինտեգրացիան» պանելի մոդերատոր

18-րդ միջազգային տնտեսագիտական համաժողով, Կրինիցա, 10-13 սեպտեմբերի, 2008թ.
«Հետխորհրդային երկրների ֆինանսական հատվածի զարգացումը Եվրոինտեգրման համատեքստում» պանելի մոդերատոր

19-րդ միջազգային տնտեսագիտական համաժողով, Կրինիցա, 9-12 սեպտեմբերի, 2009թ.
«Ֆինանսական շուկաների հետճգնաժամային արդիականացման հիմնախնդիրները անցումային ժամանակաշրջանի երկրներում» պանելի մոդերատոր

21-րդ միջազգային տնտեսագիտական համաժողով, Կրինիցա, 7-9 սեպտեմբերի, 2011թ.
«Կփոխվի արդյոք Ռեյտինգային գործակալությունների դերը ճգնաժամի արդյունքում» պանելի մեկնաբան

Միջազգային ուսանողական գիտագործնական համաժողով «Հարավային Կովկասի ինտեգրման հեռանկարները դեպի Եվրոպական տարածք ХХ դարում» // Կովկասյան համալսարան, Թբիլիսի, Վրաստան, Մայիս, 2012
Համակազմակերպիչ

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ամենամյա գիտաժողովներ, դեկտեմբեր 2006 – 2017թթ., Երևան
«Տնտեսագիտություն» սեկցիայի կազմակերպիչ, մոդերատոր և մասնակից

Երիտասարդների Եվրասիական տնտեսագիտական ամենամյա ֆորում,մայիսհունիս, 2010-2013 թթ, Եկատերինբուրգ,ՌԴ
Համակազմակերպիչ

Աստանայի (ամենամյա) տնտեսագիտական ֆորում, հունիս - հուլիս2008-2014թթ., Աստանա,Ղազախստան
Մասնակից

Գայդարի ընթերցանությունները «Ռուսաստանը և Հայաստանը. բարեփոխումների դասերը», ապրիլի 18-19, 2013թ․, Երևան, ՀՀ
Համակազմակերպիչ, Մասնակից

Տարեկան համաժողով CEEMAN, սեպտեմբեր 2011թ., Թբիլիսի-Բլեդ, Սլովենիա - Վրաստան
Մասնակից

Միջազգային ասպիրանտական համաժողով նվիրված ՀՌՀ-ի ասպիրանտուրայի 10-ամյակին «Ժամանակակից գիտություն. զարգացման միտումները, խնդիրներն ու հեռանկարները», 23-25 սեպտեմբերի, 2013թ. Երևան
Համակազմակերպիչ

Միջազգային գիտապրակտիկ համաժողով՝ «Ինովացիոն տնտեսության արդի հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում», 17-18 հոկտեմբերի,  2013թ., ՀՌՀ, Երևան
Կազմակերպիչ և մասնակից

Կլոր սեղան «Եվրասիական անվտանգության ապահովման արդի հիմնախնդիրները», Հունիսի 11, 2014 թ., Երևան-Եկատերինբուրգ-Մոսկվա
Մասնակից և համակազմակերպիչ

Հայկական տնտեսագիտական միության տարեկան գիտաժողով,
Հունիսի 20-23, 2014 թ. ք.Երևան

Համակազմակերպիչ

Միջազգային գիտաժողով՝ «Գիտության և կրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրները», 13-15 հոկտեմբերի, 2014թ, ՀՌՀ, Երևան
Կազմակերպիչ և մասնակից

ՌԴ Կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարանի III Միջազգային համաժողով՝ ««Նոր նորմալության» ծուղակը», 22-24 նոյեմբերի, 2016թ, ք. Մոսկվա
Խոսնակ

26-րդ Միջազգային Ֆինանսական կոնգրես՝ «Ֆինանսները զարգացման համար», 12-14 հուլիսի 2017թ, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ
Մասնակից

Միջազգային բանավեճային դպրոց GAIDPARK-Armenia 2017 «25 տարի անց ԽՍՀՄ-ից հետո: Նոր պետությունների կայացման փորձը»/ Եգոր Գայդարի Հիմնադրամ և Հայ-Ռուսական Համալսարան (մասնակիցները՝  ՌԴ, Հայաստանից, Ղազախստանից, Վրաստանից, Բելոռուսից և Ուկրաինայից), 23-31 հուլիսի 2017թ., ք. Դիլիջան
Համակազմակերպիչ և խոսնակ

Տել-Ավիվի համալսարանի Գերշոն Գորդոնի սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի Բորիս Մինցի անվան Գլոբալ հիմնախնդիրների ռազմավարական քաղաքականության  լուծումների Ինստիտուտ: Սիմպոզիում՝«Փոքր անցումային տնտեսություններ. Լոկալ պատասխանները գլոբալ հիմնախնդիրներին», 11-15 սեպտեմբերի 2017թ, ք. Թբիլիսի-Երևան
Խոսնակ և մասնակից

Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով "Հեռատեսություն կրթության ոլորտում. Ցանցային համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում» (Կազմակերպիչներ. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով; Եվրո-Ասիականհամագործակցության Ֆինանսաբանկային ասոցիացիա; Ֆինանսական շուկաների Մասնագիտական ​​կրթությանորակավորումներիխորհուրդ; ՌԴ Կառավարությանն առընթեր ֆինանսական համալսարան, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական տնտեսագիտական ​​համալսարան; Ֆինանսական և տնտեսագիտական կրթության կազմակերպությունների միջազգային ասոցիացիա; Հայ-Ռուսական համալսարան), Երևան, 5 հոկտեմբերի, 2017
Համակազմակերպիչ

Միջազգային բանավեճային դպրոց GAIDPARK-Armenia 2018 «Անցյալից ներկան և հակառակը: Ինչպես է մեր անցյալը ձևավորում ներկան և նախագծում ապագան»/ Եգոր Գայդարի Հիմնադրամ և Հայ-Ռուսական Համալսարան (մասնակիցները՝  ՌԴ, Հայաստանից, Ղազախստանից, Բելոռուսից, Ուկրաինայից, Ղրղզստանից և Տաջիկստանից), 08-15 հուլիսի 2018թ., ք. Դիլիջան
Համակազմակերպիչ և խոսնակ

Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Ներքին հսկողությունը ֆինանսական կազմակերպություններում նոր նորմատիվ-իրավական շրջանակների և տեխնոլոգիական մարտահրավերների համատեքստում»/ Մոլդովայի տնտեսագիտության ակադեմիա (ASEM), Ներքին վերահսկողության ազգային ինստիտուտ - Ռումինիա (INCIR), Հարավարեւելյան Եվրոպայի եվրոպական հիմնադրամ (EFSE), Քիշնև, Մոլդովայի Հանրապետություն, մարտի 22-23-ը, 2019 թ .:
Մասնակից

Միջազգային վեբինար՝ «Տնտեսական քաղաքականության ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում COVID-19 hամավարակի ընթացքում և դրանից հետո», 28 ապրիլի 2020 թ., Armenia2041.org
Համակազմակերպիչ և խոսնակ

Միջազգային գիտագործնական համաժողով` «ԵԱՏՄ Ֆորսայտ»/ ՌԴ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսական կանխատեսումների ինստիտուտ ((մասնակիցները՝  ՌԴ, Հայաստանից, Ղազախստանից, Բելոռուսից, Ղրղզստանից), 05/13/2021
Համակազմակերպիչ և մասնակից

Աշխարհաքաղաքական գիտաժողով՝ «Հայաստան և Ռուսաստան նոր ռազմավարության հրամայականը»/Հայ-Ռուսական համալսարան, ԵՄՊրիմակովի անվան ՌԴ ՌԳԱ Համաշխարհային էկոնոմիկայի և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, ՌԴ ԱԳՆ ՄԳԻՄՈ համալսարան, Երևան, 15 հոկտեմբերի 2021 թ
Համակազմակերպիչ և խոսնակ

Ռուս-Հայկական VIII-րդ Միջտարածաշրջանային համաժողով/ ՌԴ Տնտեսական զարգացման նախարարություն, ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևան, 18-19 հոկտեմբերի 2021 թ
Խոսնակ

Կլոր սեղան՝ Մակրոտնտեսական կարգավորման հիմնախնդիրները համավարակի պայմաններում/ Հայ-Ռուսական համալսարան, ՌԴ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսական կանխատեսումների ինստիտուտ, ՌԴ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Էկոնոմիկայի ինստիտուտ, ՌԴ Կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարան, Երևան, 29 հոկտեմբերի 2021 թ
Համակազմակերպիչ և խոսնակ

Միջազգային Կլոր սեղան՝ «Ինտեգրման զարգացումը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում անդամ պետությունների քաղաքացիների համար»/Հայ-Ռուսական համալսարան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով ԵԱՏՄ պետությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, Երևան, 17 նոյեմբերի 2021 թ

Համակազմակերպիչ և խոսնակ

Միջազգային գիտաժողով՝ « 30-ամյա տնտեսական տրանսֆորմացիայի արդյունքները հետխորհրդային երկրներում հիմնական միտումներն ու զարգացման հեռանկարները»/ ՌԴ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, 23 դեկտեմբերի 2021թ, Մոսկվա, ՌԴ
Խոսնակ

VIII Միջազգային գիտապրակտիկ գիտաժողով, ԴՍորոկինի անվան Մարտյան ընթերցումներ «Քաղաքատնտեսությունը կառուցվածքահամակարգային անցման դարաշրջանում գործընթացի պատմությունն ու տրամաբանությունը»/ ՌԴ Կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարան, 4 մարտի 2022 թ, Մոսկվա, ՌԴ
Խոսնակ, Գիտաժողովի ծրագրային կոմիտեի անդամ

Կլոր սեղան՝ «Ռուսաստանի տնտեսական և տեխնոլոգիական արդիականացում պատմության դասերն ու ժամանակակից մարտահրավերները»/  ՌԴ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, 15 մարտի 2022թ, Մոսկվա, ՌԴ
Խոսնակ

Միջազգային գիտաժողով՝ «Ռուսաստանի և Հայաստանի տնտեսությունը նոր իրականության պայմաններում մարտահրավերներն ու հեռանկարները»/ Հայ-Ռուսական համալսարան, ՌԴ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, ՌԴ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ժողովրդական տնտեսության կանխատեսուոմների ինստիտուտ, ՌԴ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասարակագիտության բաժանմունք, ՌԴ Նախագահին առընթեր Ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության Ռուսաստանյան   ակադեմիա (РАНХиГС), Երևան, 29 ապրիլի 2022 թ
Խոսնակ, համակազմակերպիչ

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ» Գիտական սեմինար, Հայ-Ռուսական համալսարան, 20 մայիսի 2022 թ, Երևան
Կազմակերպիչ և խոսնակ
 
VII Միջազգային Ֆորում «Նոր աննորմալության ծուղակը»՝ Կլոր սեղան «Ֆինանսական շուկաներն ու դրամավարկային քաղաքականությունը պատժամիջոցների ժամանակահատվածում»/ ՌԴ Կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարան, 25 մաիսի 2022 թ, Մոսկվա, ՌԴ
Խոսնակ

Միջազգային գիտաժողով (Եֆիմովյան V-րդ ընթերցանություններ) «Ռուսաստանն ու աշխարհը գլոբալ տուրբուլենտության և ապագայի պարադիգմի պայմաններում»/ Արտաքին առևտրի Համառուսական ակադեմիա, Մոսկվա, 17-19 հոկտեմբերի 2022թ․
Խոսնակ

Ֆինանսական համալսարանի VII-րդ միջազգային ֆորում «Տնտեսական մարտեր առանց կանոնների»/ ՌԴ Կառավարությանն առընթեր Ֆինանսական համալսարան, Մոսկվա, 22-23 նոյեմբերի 2022թ․
Խոսնակ
Այլ գործունեություն անցյալում
Միջազգային Արժութային Հիմնադրամ (IMF)
Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող համանախագահ (Governor)

Համաշխարհային Բանկ (World Bank)
Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող համանախագահ (Governor)

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ (EBRD)
Հայաստանի Հանրապետության երկրի պատվիրակության ղեկավար

"Հայաստան" Համահայկական Հիմնադրամ, Երևան
Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

ԱՊՀ Երկրների Բորսաների Միջազգային Ասոցիացիա, Մոսկվա
Խորհրդի անդամ

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության ՄԱԶԾ (UNDP)
Ազգային փորձագետ

2002-2004թթ.-ին մասնակցել եմ "Եվրասիա" հիմնադրամի և"Armenian-European Policy and Legal Advice Centre" (AEPLAC) կենտրոնի կողմից ֆինանսավորված մի շարք ծրագրերի աշխատանքներին`որպես Խորհրդական և Փորձագետ

2004-2005թթ. Եղել եմ ՌԴ Կրթության և գիտության նախարարության ֆեդերալ նպատակային ծրագրի շրջանակներում անցումային երկրների ֆինանսական շուկաների զարգացման հայեցակարգի մշակման ոլորտում մրցույթով շահած հիմնարար գիտահետազոտական աշխատանքների գիտական ղեկավար

Ֆինանսաբանկային Քոլեջ Հիմնադրամ, Երևան
Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամ

«Կառավարում. Տեսություն և պրակտիկա» հանդես
Խմբագրական խորհրդի անդամ

«Տնտեսագիտություն» հանդես
Խմբագրական խորհրդի անդամ

Հանդիսացել եմ նաև. ՀՀ Կառավարության մի շարք հանձնաժողովների Նախագահ և անդամ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի Լիցենզավորման և Պատժամիջոցների հանձնաժողովների նախագահ. ՀՀ պետական հարկային տեսչության Բողոքների հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Պետական քննական հանձնաժողովի նախագահ և այլն:
 
Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն՝ազատ, անգլերեն՝լավ:
Համակարգչային հմտություններ
Համակարգչի պրոֆեսիոնալ կիրառում (MS Office, Internet)
Հոբի

Երաժշտություն, շախմատ (Սպորտի ազգային վարպետ)

CV

Կառուցվածք

ՏՆՕՐԵՆ Արամյան Ժիրայր Բախշոյի E-mail: [email protected]
Հեռ: (+374 12) 27-20-12
Հեռ: 355
ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Մզիկյան Լարիսա Կիմիկի E-mail: [email protected]
Հեռ: (+374 12) 26-11-95
Հեռ: 404
ՏՆՕՐԵՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ Ավետյան Մերի Ավետիկի E-mail: [email protected]
Հեռ: 420
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ Բագրատյան Հրանտ Արարատի
տգդ․, պրոֆ․
E-mail: [email protected]
Հեռ: 358
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ- ՈՒՍՈՒՑԻՉ Գալստյան Անի Համլետի
տգթ․
E-mail: [email protected]
Հեռ: 362
ՄԵՆԵՋԵՐ
ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑԻ
Թորոսյան Սաթիկ Ռուբենի E-mail: [email protected]
Հեռ: (+374 12) 26-74-91
Հեռ: 363
 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ Ամբիոնի վարիչ
Ոսկանյան Մարիամ Համբարձումի
տգդ․, դոցենտ
E-mail: [email protected]
Հեռ: 357
Ավագ մենեջերներ
Ստեփանյան Իվետա Կարենի
Եսայան Աննա Վահրամի
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

Հեռ: 394
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ Ամբիոնի վարիչ
Պետրոսյան Իրինա Բորիսի
տգթ․, դոցենտ
E-mail: [email protected]
Հեռ: 356
Ավագ մենեջեր
Նաշիկյան Լիլիա Աշոտի
E-mail: [email protected]
Հեռ: 359
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՄԲԻՈՆ Ամբիոնի վարիչ
Սուվարյան Արզիկ Միքայելի
տգդ․, պրոֆ․
E-mail: [email protected]
Հեռ: 360
Ավագ մենեջերներ
Կարապետյան Արմինե Եղիշեի
Սահակյան Վալենտինա Աղասի
E-mail:
[email protected]

E-mail: [email protected]
Հեռ: 360
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ամբիոնի վարիչ
Դավթյան Տիգրան Շչորոի
տգթ․, դոցենտ
E-mail: [email protected]
Հեռ: 358
 
Ավագ մենեջեր
Գրիգորյան Անահիտ Հարությունի
E-mail: [email protected] 
Հեռ: 359
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ և ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ և ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ: Ամբիոնի վարիչ
Թավադյան Աշոտ Աղասու
տգդ․, պրոֆ։
E-mail: [email protected]
Հեռ: 361
 
Ավագ մենեջեր
Աբազյան Մարիա Ռոբերտի   
E-mail: [email protected] 
Հեռ: 361

Գիտական խորհուրդ

ՀՌՀ Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի Գիտական խորհրդի կազմը
2023/2024 ուս․տարվա դրությամբ
 
Ա․Ա․Հ․ Գիտական աստիճան/կոչում/պաշտոն
1 Սուվարյան Արզիկ Միքայելի տգդ․, պրոֆ․, Կառավարման և բիզնեսի ամբիոնի վարիչ, նախագահ
2 Պետրոսյան Իրինա Բորիսի տգթ․, դոցենտ,  տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոնի վարիչ, գիտական քարտուղար
ՀՌՀ Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի վարչական անձնակազմ
3 Արամյան Ժիրայր Բախշոյի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրեն
4 Տաշյան Լոլիտա Համլետի հեռակա ուսուցման Բաժնի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ավագ մենեջեր
5 Թորոսյան Սաթենիկ Ռուբենի ՀՌՀ բիզնես դպրոցի մենեջեր
6 Մզիկյան Լարիսա Կիմիկի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանումների անձնակազմ
7 Ոսկանյան Մարիամ Համբարձումի տգդ․, դոցենտ, էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ
8 Թավադյան Աշոտ Աղասու տգդ․, պրոֆ․, Մաթեմատիկական մեթոդները և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտության մեջ և բիզնեսում ամբիոնի վարիչ,
9 Դավթյան Տիգրան Շչորսի տգթ․, դոցենտ, Զբոսաշրջության և ծառայությունների վարչություններ ամբիոնի վարիչ
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ
10 Բագրատյան Հրանտ Արարատի տգդ․, պրոֆ․, ինստիտուտի գիտական խորհրդատու
11 Աբրահամյան Վահրամ Գևորգի տգդ․, դոցենտ, Կառավարման և բիզնեսի ամբիոն
12 Մոմջյան Մարիամ Բաբկենի տգթ․, դոցենտ, Կառավարման և բիզնեսի ամբիոն
13 Ավետյան Արման Ալեքսանդրի տգթ․, դոցենտ, Կառավարման և բիզնեսի ամբիոն
14 Պետրոսյան Մարտիրոս Երվանդի տգդ․, պրոֆ․, էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոն
15 Ներսեսյան Կարեն Վասիլիի տգթ․, դոցենտ, էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոն
16 Գալստյան Անի Համլետի տգթ․, դոցենտ, էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոն
17 Եգիազարյան Արմեն Բենիամինի տգդ․, դոցենտ, տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոն
18 Կարապետյան Էդգար Գագիկի տգթ․, դոցենտ, էկոնոմիկայի և ֆինանսների ամբիոն
19 Թավադյան Աղասի Աշոտի տգթ․, դոցենտ, Մաթեմատիկական մեթոդները և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտության մեջ և բիզնեսում ամբիոն
20 Մանթարլյան Ստեփան Կարապետի տգթ․, դոցենտ, Զբոսաշրջության և ծառայությունների վարչություններ ամբիոն
21 Պետրոսյան Վիկտորիա Բորիսի ավագ դասախոս, Զբոսաշրջության և ծառայությունների վարչություններ ամբիոն
     
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի ուսանողների ներկայացուցիչներ
  Ա․Ա․Հ․  Ուսուցման մակարդակ / մասնագիտություն / դասընթաց
22 Զաքարյան Ռուբեն Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահ ("Տնտեսագիտություն", 4-րդ կուրս)
23 Մանուկյան Իզաբելլա Ասպիրանտուրա, 2-րդ կուրս ("Կառավարում")
24 Մելքոնյան Գեորգի Ասպիրանտուրա, 2-րդ կուրս ("Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ")
25 Գրիգորյան Անահիտ Մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս ("Մենեջմենթ")
26 Պապյան Զինավարդ Մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս (“Տնտեսագիտություն”)
27 Հայրապետյան Էլեն Բակալավրիատ, 3-րդ կուրս ("Կառավարում", հայկական բաժին)
28 Մարգարյան Անի Բակալավրիատ, 3-րդ կուրս ("Ֆինանսներ", հայկական բաժին)
29 Լատոյան Սյուզաննա Բակալավրիատ, 3-րդ կուրս (“Զբոսաշրջություն”)
30 Պապյան Սոնա Բակալավրիատ, 3-րդ կուրս (“Զբոսաշրջություն”,հայկական բաժին) 

Ուսանողական խորհուրդ

Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ուսանողական տարիները ոչ միայն դասախոսություններ, սեմինարներ, գիտաժողովներ են, այլ նաև հարուստ արտադպրոցական կյանք, կյանք ՝ լի հաղորդակցմամբ, հույզերով և անմոռանալի տպավորություններով: Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը ինստիտուտի հիմնական կազմակերպիչն է:

Ուսանողական խորհուրդ համալսարանի սիրտը: Ուսանողական խորհուրդն է նա կապ է ուսանողների և համալսարանի ղեկավարության միջև:
Տնտեսագիտության և բիզնեսի ուսանողական խորհուրդը մեծ բարեկամական ընտանիք է, որտեղ յուրաքանչյուրն ունի իր մասնակցության բաժինը: Ուսանողական խորհրդի կյանքին մասնակցելը շահավետ ներդրում է ձեր մեջ: Սա փորձ է, որը թույլ է տալիս զարգացնել հետագայում անհրաժեշտ հմտությունները. Հաղորդակցման հմտություններ, դիվանագիտություն, բանակցելու և ձեր սեփական դիրքերը պաշտպանելու ունակություն: Այստեղ յուրաքանչյուրը գտնում է իր կոչումը, և ուսանողական խորհրդի աշխատանքի շնորհիվ է, որ նա բացահայտում է իր տաղանդները:

Մարդիկ հաճախ հարցնում են. «Ինչու՞ գնալ ուսանողական խորհուրդ»: Այս հարցին կարելի է պատասխանել տարբեր ձևերով: Բայց հիմնական առավելությունն այն է, որ դուք ավելի լավ հասկանաք մարդկանց, նրանց դրդապատճառները, գործողությունները, դիրքերը: Սա ինքներդ ձեզ գտնելու, ամենաանհավանական գաղափարներն իրականացնելու, ամենահամարձակ նախագծերն իրականացնելու, մարդկանց առաջնորդելու և թիմ դառնալու ձեր շանսն է:

Տնտեսության և բիզնեսի ինստիտուտ ուսանողական խորհրդի հիմնական խնդիրն է ուսանողներին միավորել, նպաստել ուսումնական գործընթացի զարգացմանը և բարգավաճմանը ինչպես մեր ինստիտուտում, այնպես էլ ամբողջ ՀՀՀ-ում, նպաստել ինստիտուտի կառավարման, ուսուցիչների սերտ կապի ամրապնդմանը: և ուսանողներ:
Ուսանողական խորհուրդն ամեն ինչ անում է ուսանողի կյանքը հարուստ դարձնելու համար ոչ միայն ակադեմիական, այլեւ մշակութային առումով: Ի վերջո, պատշաճ հանգստանալու կարողությունը մեր կարգախոսն է:

Նախագահ Միլենա Թադևոսյան, email: [email protected]
Փոխնախագահներ – Մարիա Աբազյան, email: [email protected]