Научные проекты

17.11.2021 кафедрой была организована конференция «Развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза для граждан государств – членов», соорганизаторами которой стала Евразийская Экономическая Комиссия
Участие в конференциях сотрудников кафедры за 2021 – 2022 уч.год
 • пр. Саргсян Наре Гарниковна - XV годичная научная конференция Российско-Армянского Университета – тема: Циркулярная экономика: возможности для малых и средних предприятий в Армении
 • пр. Саргсян Наре Гарниковна - Implementing SDGs: Practical challenges, creative solutions and best practices for knowledge transfer and policy learning – тема: Rethinking Economic Development: Circular Economy (SDG 12)
 • пр. Саргсян Наре Гарниковна - Պարենի անվտանգության համակարգը Հայաստանում որպես տնտեսության զարգացման այլընտրանքային մոդել – тема: Հայաստանի Հանրապետությունում պարենային անվտանգության ոլորտում պետական քաղաքականությունը և իրավական դաշտը
 • пр. Саргсян Наре Гарниковна - Պարենի անվտանգության համակարգը Հայաստանում որպես տնտեսության զարգացման այլընտրանքային մոդել – тема: Պարենի անվտանգության վերաբերյալ տարբեր երկրների օրենքների և ազգային ռազմավարությունների վերլուծություն
Участие в конференциях сотрудников кафедры за 2022 – 2023 уч.год
 • пр. Саргсян Наре Гарниковна - Stakeholder Conference on Women’s Economic Empowerment, UN Women – тема: Improving women’s work conditions and ways to return to the labor market
 • к.и.н., пр. Овсепян Рубен Леонидович - Арцах в историческом и современном контексте – тема: Торпедирование культурного наследия Арцаха в азербайджанских медиа площадках
 • пр. Момджян Гарник Бабкенович - Sixth Ministerial Meeting of the Forum of Ancient Civilizations – тема: Cultural diversity and peace
Участие в конференциях сотрудников кафедры за 2023 – 2024 уч.год
 • пр. Момджян Гарник Бабкенович - 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. – тема: Защита культурного наследия в воруженных конфликтах.
 • пр. Момджян Гарник Бабкенович - 7th Ministerial meeting of the Ancient Civilizations Forum – тема: Роль Армени в Защите культурного наследия, культурного диалога и развития туризма
 • к.и.н., пр. Овсепян Рубен Леонидович - Ոռոգման համակարգերը Հայկական լեռնաշխարհումтема: Մշակութային ժառանգության մշտադիտարկման մեխանիմզմներն, Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգություն
 • к.и.н., пр. Овсепян Рубен Леонидович - Ոռոգման համակարգերը Հայկական լեռնաշխարհում – тема: Նախնական դիտողություններ Դվինի ջրամատակարարման մասին