team

Хачатрян Оваким Хачикович

к.э.н., доцент

Описание

Краткая справка (биография)

ОБРАЗОВАНИЕ

1994 - Ереванский государственный экономический университет      (Бакалавриат)
Факультет экономики и управления производством

2002 - Государственный инженерный университет Армении   (Магистратура)
           

РАБОЧИЙ СТАЖ
1995-2000 - Центральный банк Армении.
Департамент банковского надзора
Старший руководитель

2000 - «Армагробанк»
Начальник отдела внутреннего аудита

2000-2001 - «Земельный банк».
Консультант председателя совета директоров

2001-2003 - «Юнибанк»
Член Совета

2003-2008 гг. - «Анелик» Банк
Консультант председателя совета директоров

2003-2009 - Центр оценки рейтингов банковской системы.
Президент центра

2010-2012 - «Банк Анелик»
Внутренний бухгалтер-ревизор

2012-2017 - «Банк Анелик»
Руководитель методологии

С 2003 г. - Государственный инженерный университет Армении.
Доцент
 

 

Список основных публикаций

  • Ակտուար գնահատումը ապահովագրական համակարգու, ISBN 978-9939-61-060-3. ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ», Երևան-2016թ.:
  • Նորամուծական ակտիվության և մրցունակության փոխադարձ կապը կազմակերպություններում ժամանակակից տնտեսական պայմաններում, ISBN 978-9939-61-060-3. ՀՊՏՀ, «Տնտեսագետ»,Երևան - 2015 г.թ. ,էջ 160 - 164:
  • Политика государственного регулирования финансовых рынков на национальном и наднациональном уровнях, Евразийский научно-аналитический журнал Проблемы современной экономики, Социально-экономические проблемы модернизации современного общества, Стр 530-537, Санкт-Петербург, 2011, www. m-economy.ru

Дисциплины