research
 • 18 Մայ
 • 2021

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՏՐԱՐՐՈՒՄ Է «Քաղաքական Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագրի ընդունելություն`

  առկա եվ հեռակա ուսուցմամբ

  Մագիստրոսական ծրագրի նպատակն է պետության տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող  ղեկավարների և մասնագետների պատրաստումը: «Քաղաքական տնտեսագիտություն» մագիստրոսական ծրագիրը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են Հայաստանի և աշխարհի սոցիալ-տնտեսական վիճակը կանխորոշող բարդ գործընթացներով, ցանկանում են ձեռք  բերել տնտեսական որոշումների ընդունման հմտություններ, ինչպես նաև սովորել այդ որոշումներին տալ արհեստավարժ քանակական և որակական գնահատականներ: Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի նաև բացահայտել երկրի ընթացիկ և համաշխարհային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական որոշումների կայացման վրա, և ընդհակառակը: Տնտեսագիտության և քաղաքականության փոխազդեցությունը և փոխներգրավվածությունը հանդիսանում են բարդ համակարգային գործընթաց, որի  ուսումնասիրումը և իմացությունը անհրաժեշտ է բոլոր նրանց, ովքեր որոշել են մասնագիտանալ այս ոլորտում:

  Մեր դասախոսական կազմի անդամները բազմամյա գործունեության փորձ ունեն ակադեմիական բնագավառում, պետական կառավարման մարմիններում և մասնավոր հատվածում:
  Ծրագիրը նախատեսում է պրակտիկայի անցկացում Ձեր հետազոտական հետաքրքրությունների հետ առընչվող կազմակերպություններում, ինչպես նաև ընձեռում է աշխատանքի հնարավորություն պետական կառավարման մարմիններում և միջազգային կառույցներում:
  Ուսման վարձը կազմում է՝
  • առկա ուսուցում՝ 900 հազ. դրամ
  • հեռակա ուսուցում – 500 հազ. դրամ

  Ծրագրի նակարագիրը՝
  • Ծրագրի ղեկավար՝ ՀՌՀ Ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, Արմեն Ռազմիկի Դարբինյան
  • Ոսուցման լեզուն՝ – ռուսերեն: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է անգլերենով 5 և հայերենով 1 առարկայի դասավանդում
  • Ուսման տևողությունը՝ 2 տարի
  • Շրջանավարտները կստանան պետական նմուշի երկու դիպլոմ (ՌԴ և ՀՀ)

  Ընդունելության պայմանների ու ժամկետների մասին տեղեկատվությունը կարող եք գտնել այստեղ՝  

  Մագիստրոսական ծրագրի կառուցվածքը՝ 

  Մեր թիմը  


  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել՝
  էլ. հասցե՝ irina.petrosyan@rau.am

  Viber/WhatsApp: +374 94 03 94 76 (զանգահարել 9:00-18:00)

  Ընդունելության հարցերով դիմել՝
  էլ. հասցե՝ elza.gevorgyan@rau.am

  Viber/WhatsApp: +374 99 40 61 57