team

Степанян Ивета Кареновна

старший преподаватель

Описание

Краткая справка (биография)

ОБРАЗОВАНИЕ

2010-2014 - Армянский государственный экономический институт   (Бакалавриат)
Экономика труда

2014-2016 - Армянский государственный экономический институт   (Магистратура)
Экономика труда

С 2016 - Российско-Армянский университет      (Аспирантура)
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам)

РАБОЧИЙ СТАЖ
2016-2018 - Российско-Армянский университет
Кафедра экономики и финансов
Заведующий кафедрой

2018-2019 - Российско-Армянский университет
Кафедра экономики и финансов
Старший менеджер

С 2017 - Российско-Армянский университет.
Кафедра экономики и финансов
Преподаватель

www.linkedin.com/in/iveta-stepanyan/

Список основных публикаций

  • «Методические подходы к стимулированию оплаты труда профессорско-преподавательского состава: теория и международный опыт», «Белгород», НИУ «БелГУ», 2018. - 340 с. С. 293-296.
  • «Сравнительная характеристика систем оплаты труда по ГЧП в мире и в Армении», сборник научных трудов VII Международной научно-практической конференции, Белгород, 26 сентября 2018 г.
  • "Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի խթանումը, արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների կիրառման հիման վրա", Արցախ, Ստեփանակերտ, 13-16 սեպտեմբերի 2018 թ., Էջ 363-366

Дисциплины