research
 • 24 Դեկ
 • 2020

Անվանական կրթաթոշակներ

  🙋 Հայ-Ռուսական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՌՀ-ի մի շարք ուսանողներ արժանացել են անվանական կրթաթոշակների․


  ✅ 1) «Կառավարում» ուղղության մագիստրանտ (1-ին կուրս) Իզաբելլա Մանուկյանը՝ Ա․ ԱՂԱՆԲԵԿՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 2) «Տնտեսագիտություն» ուղղության 4-րդ կուրսի ուսանող Հակոբ Մանուկյանը՝ Ա․ ԱՂԱՆԲԵԿՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 3) «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ուղղության 2-րդ կուրսի ուսանող Միքայել Խաչատուրյանը՝ Վ․ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 4) «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ուղղության 2-րդ կուրսի ուսանող Ալեքսանդր Հակոբյանը՝ Վ․ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 5) «Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա» ուղղության 4-րդ կուրսի ուսանող Գեորգի Գևորգյանը՝ Ս․ ՔՈՉԱՐՅԱՆՑԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 6) «Բիոինժեներիա և բիոինֆորմատիկա» ուղղության 4-րդ կուրսի ուսանող Յանա Կարիբյանը՝ Ն․ ՍԻՍԱԿՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 7) «Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» ուղղության 4-րդ կուրսի ուսանող Դիանա Հովհաննիսյանը՝ Վ․ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 8) «Հոգեբանություն» ուղղության մագիստրանտ (2-րդ կուրս) Դիանա Շարկոն՝ Լ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 9) «Բանասիրություն» ուղղության մագիստրանտ (2-րդ կուրս) Նոնա Էլազյանը՝ Լ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 10) «Միջազգային հարաբերություններ» ուղղության 4-րդ կուրսի ուսանող Անահիտ Կազախեցյանը՝ Լ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 11) «Լրագրություն» ուղղության 2-րդ կուրսի ուսանող Սերժ Մխիթարյանը՝ Լ․ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 12) «Իրավագիտություն» ուղղության մագիստրանտ (2-րդ կուրս) Ռոզա Ամիրովան՝ Վ․ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆՑԻ անվան կրթաթոշակին,
  ✅ 13) «Իրավագիտություն» ուղղության մագիստրանտ (2-րդ կուրս) Էմմա Մնացականյանը՝ Վ․ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆՑԻ անվան կրթաթոշակին:🙂