team

Турьян Карен Владимирович

к.э.н., доцент

Описание

Краткая справка (биография)

ОБРАЗОВАНИЕ

1992-1996 - Государственный инженерный университет Армении.    (Бакалавриат)
Инженерный факультет

1996-1998 - Государственный инженерный университет Армении     (Магистратура)
Экономика

1998-2002 - Институт экономики Национальной академии наук         (Аспирантура)
Экономика

РАБОЧИЙ СТАЖ
1997-1998 - Министерство финансов и экономики РА.
Отдел валютного регулирования
Специалист

1998-1999 - ОАО «АРМЭКОНОМБАНК».
Отдел стратегического планирования и методологии
Старший специалист

1999-2005 - ОАО «АРМЭКОНОМБАНК»
Руководитель дилингового центра, главный дилер

2005-2008 гг. - ЗАО «АрмСвисБанк».
Начальник управления финансовых операций, главный дилер

2008-2013 - ЗАО «АрмСвисБанк».
Член правления; Директор инвестиционного департамента

С 2013 г. - ЗАО «АрмСвисБанк».
Член правления / Заместитель генерального директора / Директор инвестиционного департамента

2006-2014 - Государственный инженерный университет Армении
Кафедра экономики
Преподаватель в сфере связи

С 2003 г. - Российско-Армянский (Славянский) университет.
Кафедра экономики и финансов
Доцент

Научная работа:
Почти 20 опубликованных научных работ, в том числе:

www.linkedin.com/in/karen-turyan/

Список основных публикаций

  • Տուրյան Կ.Վ. «Ֆինանսական մենեջմենթի հիմունքներ», մաս մեկ, «Ճարտարագետ» հրատարակչություն, Երևան, 2008
  • Տուրյան Կ.Վ. «Ֆինանսական մենեջմենթի հիմունքներ», մաս երկու, «Ճարտարագետ» հրատարակչություն, Երևան, 2009
  • «Текущее состояние и перспективы развития рынка государственного» облигаций в республике Армения »,« Հայաստան. ֆինանսներ և կոնոմիկա »հանդես, համար 2 (140), րևան, 2012, էջ. 42-45

Дисциплины