team

Թովմասյան Լուսինե Գարնիկի

տ.գ.թ., դասախոս

Նկարագիր

Համառոտ տվյալներ (ինքնակենսագրություն)

Ծնվել եմ 1981թ.-ի փետրվարի 18-ին Հայաստանի Հանրապետությունում (ք. Երևան):1987թ.-ից մինչ 1997թ.-ը սովորել եմ թիվ 183 միջնակարգ դպրոցում (ք. Երևան):
1997-2001թթ գերազանց ավարտել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի բակալավրիատը՝ «ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ:Այնուհետև 2003թ.-ին ավարտել եմ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ ընդհանուր տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ:
2010-2015թթ հանդիսացել եմ որպես հայցորդ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական)համալսարանի կառավարման , զբոսաշրջության և բիզնեսի ամբիոնում:
2015թ-ին ՀՌՀ-ի խորհրդի համաձայն ստացել եմ  տ.գ.թ-ի գիտական աստիճան.:Գիտական աշխատանքի թեման ՝Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը (ՀՀ առողջապահական կազմակերպությունների նյութերով):
2006թ.-ից առ այսօր աշխատում եմ Հայ-Ռուսական(Սլավոնական )համալսարանի կառավարման ,զբոսաշրջության և բիզնեսի ամբիոնում  որպես դասախոս:

 

Գիտական հետաքրքրություններ

  • Մենոջմենտ
  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Հրապարակումների ցուցակ

  • Թովմասյան Լ.Գ. "Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսական հիմքերը և դրա էվոլուցյան" //"Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում", Երևան №5, 2011թ., էջ 120-134э;
  • Товмасян Л.Г. «Пути преодоления проблем здравоохранения Армении» // «Финансы и экономика», №4 (154), апрель 2013 г., стр. 79-81;
  • Товмасян Л.Г. «Международный опыт управления персоналом в организациях здравоохранения» // «Экономика знаний: проблемы управления формированием и развитием», Материалы 6-ой Международной научно-практической конференции, Краснодар, 25-27 сентября 2014 г., стр. 251-257;
  • Товмасян Л.Г., Давтян В.Г. «Анализ проблем государственного управления сферой здравоохранения в Республике Армения» // «Современные проблемы инновационной экономики в развивающихся странах». Сборник научных статей. Том 1. Ереван. Издательство РАУ. 2014, стр. 71-78;
  • Tovmasyan L.G. «Health Problems in Armenia» // «Humanization of education and upbringing in the education system: theory and practice», Materials of the 3-th international scientific conference on March 20-21. Prague 2014. pp. 32-38.

Ֆայլեր