team

Սարիբեգյան Լուսինե Բաղդասարի

Դասախոս

Նկարագիր

Համառոտ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Լուսինե Բաղդասարի Սարիբեգյանը ծնվել է 1990 թվականի մարտի 5-ին Վրաստանում, Թբիլիսի քաղաքում: Ներկայումս նա Վրաստանի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է: 2013 թվականից դասավանդում է ՌՀՀ-ում:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁ
 • 2018 թ. փետրվար - մինչև այսօր
Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 • 2014 թ. սեպտեմբեր - մինչև այսօր
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոնի ավագ դասախոս
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 • 2018 թ. նոյեմբեր - մինչև այսօր
«Silk Road Local Culture (SILC)» միջազգային դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող
Black Sea Basin ENI CBC Programme 2014-2020
 • 2013թ. փետրվար - - 2018 թ. հունվար
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոնի ավագ մենեջեր
 Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
 • 2017թ. հունիս
Որակավորում` Հետազոտող, դասախոս-հետազոտող
Ասպիրանտուրա
Մասնագիտություն` «Տնտեսագիտություն և ազգային տնտեսության կառավարում»
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 • 2014թ. հունիս
Որակավորում` մագիստրոս
Մասնագիտություն` «Մենեջմենթ»
Մագիստրոսական կրթական ծրագիր «Ռազմավարական կառավարում»
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 • 2012թ. հունիս
Որակավորում` բակալավր
Մասնագիտություն` «Գործարար կառավարում» (Business administration) և «Տնտեսագիտություն»
Թբիլիսիի Իվ. Ջավախիշվիլու անվան պետական համալսարան
 • 2008 թ. մայիս
Ատեստատ
Թբիլիսիի N86 հասարակական դպրոց

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՈՒՄ
 • Կառավարում
 • Տնտեսագիտություն
 • Գործարար կառավարում (Business administration)
 • Զբոսաշրջություն
CV

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Ռազմավարական կառավարում
 • Համեմատական կառավարում
 • Կորպորատիվ կառավարում
 • Համագործակցություն բուհերի և գործատուների միջև
 • Համալսարանի շրջանավարտի իրավասության բազմաչափ մոդել
 • Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման խնդիրներ
 • Զբոսաշրջային կազմակերպությունների կառավարում
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում զբոսաշրջության ոլորտում

Հրապարակումների ցուցակ

 • Մենագրություն: «Основные проблемы развития и экспорта продукции малого и среднего предпринимательства в РА и РФ» ՀՌՀ-ի հրատարակչություն, Երեւան 2017
 • Հոդված: «Разработкa компетентностной модели выпускника с учетом требований работодателей» Ամսագիր «ՀՌՀ տեղեկագիր», Երեւան 2017 ▪ Հոդված: «Социальное партнерство как основа сотрудничества между вузами и работодателями малого и среднего бизнеса» Ամսագիր «Այլընտրանք» Երեւան, մարտ 2017 թ.
 • Հոդված: «Вопросы повышения эффективности системы разработки образовательных программ на основе многомерной компетентностной модели выпускника вуза» Ամսագիր «Այլընտրանք» Երեւան, մարտ 2017 թ.
 • Հոդված: «Особенности стратегического управления современными корпорациями» X ամենամյա գիտական համաժողով, ՀՌՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու. Հասարակական և հումանիտար գիտություններ ՀՌՀ-ի հրատարակչություն, Երեւան 2016
 • Հոդված: «Вопросы повышения эффективности системы управления процессом разработки образовательных программ» VIII ամենամյա գիտական համաժողով, ՀՌՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու. Հասարակական և հումանիտար գիտություններ: Մաս II ՀՌՀ-ի հրատարակչություն, Երեւան 2014

Ֆայլեր