team

Մկրտիչյան Նարինա Գրիգորիի

տ.գ.թ. ավագ դասախոս

Նկարագիր

Հակիրճ տեղեկատվություն (կենսագրություն)  

Ծնվել է 1988 թվականի հոկտեմբերի 22-ին:
2005 թվականին ավարտել է Արտաշատ քաղաքի Հ. Թումանյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը:
2009 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է ՀՌՀ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Կառավարում» մասնագիտությամբ բակալավրը:
2011 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է ՀՌՀ Տնտեսագիտական ֆակուլտետի «Ռազմավարական կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրատուրան:
2014 թվականին ավարտել է ասպիրանտուրան Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ:
2017 թվականի մայիսի 2-ին տեղի է ունեցել թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ապրանքների արտահանման կառավարման ռազմավարությունը և դրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ պարենային ապրանքների արտահանման նյութերով)»/հաստատված 14.07.2017թ./:

Ն.Գ. Մկրտիչյանը հանդիսանում է ավելի քան 15 գիտական հրապարակումների հեղինակ, գրանտային ծրագրերի գիտական աշխատող և կատարող, գիտական կոնֆերանսների մասնակից:

CV

 

Ֆայլեր