team

Գինոսյան Քրիստինե Հայկի

տ.գ.թ., դոցենտ

Նկարագիր

Հակիրճ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Կրթություն:  բարձրագույն տնտեսագիտական
1990-2000 թթ. – ուսումնառություն դպրոցում (գերազանցությամբ),
2000-2005
թթ. – Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, <<Կառավարման>> ֆակուլտետ (գերազանցությամբ)

2007-2010 թթՀՌՀ, ասպիրանտուրա (հայցորդություն), թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն 080002 մասնագիտությամբ, Թեմա Վարկային ռիսկերի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով)
2018թտնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչումի ստացում


Աշխատանքային փորձ:
2001- 2005 թթ. – մենեջեր  <<Իմաստ>> ՍՊԸ-ում,
2005-2019թթ - Ռուսաստանի Տուրիզմի և Սերվիսի Պետական Համալսարանի  Երևանյան մասնաճյուղում <<Զբոսաշրջության և սերվիսի>> ամբիոնում դասախոս,
 2013 - 2014 թթ. – ՀՌՀ- ում երիտասարդության գծով քաղաքականության գծով գլխավոր մասնագետ,
 2013 թ.-ից մինչ օրս  - ՀՌՀ Էկոնոմիկայի և բիզնեսի ինստիտուտի Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտացում:
Մենեջեր-տնտեսագետ, համալսարանում դասախոս

CV

 

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Մենեջմենթ
 • Անձնակազմի կառավարում
 • Մարքեթինգ
 • Ռիսկերի կառավարման հիմունքներ
 • Հակաճգնաժամային կառավարում
 • Ֆինանսական մենեջմենթ
 • Նախագծի կառավարում
 • Փոփոխությունների կառավարում

Հրապարակումների ցուցակ

 • Ռիսկերի կառավարման զարգացած մշակույթը որպես ձեռնարկության հաջողության գրավական, Գինոսնայն Ք․Հ․, Տասներորդ տարեկան գիտաժողով (30 նոյեմբեր- 4 դեկտեմբեր 2015թ․): Գիտական հոդվածների ժողովածու։ Սոցիալ- հումանիտար գիտություններ․ Մաս 3-րդ- Եր․։ ՀՌՀ հրատարակչություն, 2016 (ռուսերեն լեզվով)
 • Ռիսկերի կառավարման միջազգային ստանդարտները։ Դրանց ներդրման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները հայրենական կազմակերպությունների պրակտիկայում, Գինոսյան Ք.Հ., Տասնմեկերորդ տարեկան գիտաժողով (5-4 դեկտեմբեր 2016 թ.): Գիտական հոդվածների ժողովածու: Սոցիալ – հումանիտար գիտություններ. Մաս 2-րդ - Եր.: ՀՌՀ հրատարակչություն, 2017 (ռուսերեն լեզվով)
 • ՀՀ-ում արտահանման գործարքների կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները: Գինոսյան Ք.Հ․ «Ֆինանսներ և տնտեսագիտություն» ամսագիր, Երևան 2017 (հայերեն լեզվով)
 • Ժամանակի կառավարումը ՝ որպես ժամանակակից համալսարանի արդյունավետ գործունեությունն ապահովող գործիք: Գինոսյան Ք.Հ., Պուտուլյան Լ.Մ. «Ռուսաստանում գիտելիքների տնտեսագիտությունը. Գիտելիքների և նորամուծությունների գեներացիայից մինչև կոգնետիվ ինդուստրիալիզացիա». Միջազգային գիտական և գործնական գիտաժողովի նյութեր. - Կրասնոդար. Կուբանի պետական համալսարան, 2017
 • Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից պայմաններում փոքր բիզնեսի զարգացման հիմնական խնդիրներն ու հեռանկարները: Գինոսյան Ք.Հ․, Մարգարյան Է.Ա., ՀՌՀ տարեկան գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՌՀ հրատարակչություն, Երեւան, 2017
 • Կազմակերպությունում փոփոխությունների կառավարման ժամանակակից մոդելներ: Գինոսյան Ք.Հ., Մկրտչյան Ա.Ս., ՀՌՀ տարեկան գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու, ՀՌՀ հրատարակչություն, Երեւան, 2017
 • Բարձրագույն կրթական համակարգում փոփոխությունների կառավարումը Գինոսյան Ք․Հ․, Մկրտչյան Ա․Ս․, «Ռուսաստանում գիտելիքների տնտեսագիտությունը. Գիտելիքների և նորամուծությունների գեներացիայից մինչև կոգնետիվ ինդուստրիալիզացիա». X միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, Կրասնոդար, Կուբանի պետական համալսարան, 2018 (ռուսերեն լեզվով),
 • Ժամանակակից կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման կազմակերպման հայեցակարգային հարցերը: Գինոսյան Ք․Հ. «Ռուսաստանում գիտելիքների տնտեսագիտությունը. Գիտելիքների և նորամուծությունների գեներացիայից մինչև կոգնետիվ ինդուստրիալիզացիա». X միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, Կրասնոդար, Կուբանի պետական համալսարան, 2018 (ռուսերեն լեզվով)
 • Նախագծային խմբերում կոնֆլիկտների ժամանակակից կառավարման հիմնախնդիրները։ Գինոսյան Ք․Հ․, Մարգարյան Է․Ա․ «Ժամանակակից մենեջմենթ: Հիմնախնդիրները, հետազոտությունները, հեռանկարները» 8-րդ Միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու (Մինսկ, 3 հունվարի 2019թ.)
 • Հայաստանի ստարտապ էկոհամակարգը և դրա զարգացման մեջ աքսելերատորների դերը։ Գինոսյան Ք․Հ․, Քեյան Ս․Է․ «Ժամանակակից մենեջմենթ: Հիմնախնդիրները, հետազոտությունները, հեռանկարները» 8-րդ Միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու (Մինսկ, 3 հունվարի 2019թ.)
 • Կազմակերպության ռիսկերի կառավարման հիմունքները: Գինոսյան Ք․Հ․.-Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., ՀՌՀ հրատարակչություն, 2018, 153 էջ (ռուսերեն լեզվով)
 • Հայկական ընկերություններում ռիսկերի կառավարման արդի հիմնախնդիրները «Դարոյինկ» ՍՊԸ-ի օրինակով, Գինոսյան Ք., Մանուկյան Ի., «Եվրոպայի գիտություն» գիտական հոդվածների հանդես (Պրահա, Չեխիա), ISSN3162-2364, No. 41 (2019), (անգլերեն լեզվով)

Ֆայլեր