team

Դավթյան Վերա Գասպարի

Ավագ դասախոս

Նկարագիր

CV

Գիտական հետաքրքրություններ

  • Կադրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման ոլորտում
  • Պետական և մունիցիպալ կառավարում
  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
  • Մենեջմենթ

Հրապարակումների ցուցակ

  • «Պետական կառավարման խնդիրների վերլուծությունը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում» (համահեղինակ՝ Թովմասյան Լ. Գ.): Միջազգային գիտահետազոտական գիտաժողով «Զարգացող երկրներում նորարարական տնտեսագիտության ժամանակակից խնդիրները»: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 1-ին հատոր, Երևան, ՌՀՀ հրատարակչություն, 2014թ.
  • «Հայաստանի Հանրապետության նախադպրոցական և դպրոցական կրթության կառավարման ոլորտում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառնական փոխհարաբերության խնդիրները» (համահեղինակ՝ Մարտիրոսյան Գ. Կ.): «Զարգացող երկրներում նորարարական տնտեսագիտության ժամանակակից խնդիրները»: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 1-ին հատոր, Երևան, ՌՀՀ հրատարակչություն, 2014թ.
  • «Հայաստանի Հարապետության մունիցիպալ կառավարման կազմակերպման մոդելի գործառութավորման որոշակի խնդիրներ» (համահեղինակ՝ Մարտիրոսյան Գ. Կ.): Հումանիտար գիտություններում եվրասիական հետազոտություններ՝ հաջողություններ, խնդիրներ, հեռանկարներ. 28-29 նոյեմբերի 2013թ. գիտահետազոտական գիտաժողովի նյութեր: Եվրասիական գիտական համաժողովի շրջանականերում / Մ. Յու. Սպիրինայի, Ա. Ա. Տորոպիգինի հրատարակչությամբ: 2-րդ մաս – Սանկտ-Պետերբուրգ, 2014թ. – 224 էջ:
  • «Պատմական Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի զարգացման առանձահատկությունները մինչ 20-րդ դարը» (համահեղինակ՝ տ.գ.թ., դոցենտ Մ. Խ. Չոբանյան): Տարեկան գիտաժողով ՌՀՀ, Նոյեմբեր 2014թ.:
  • Մարդկային ռեսուրսների զարգացման ժամանակից խնդիրներն և դրանց լուծման հիմնական ուղիները (համահեղինակ՝ տ.գ.թ. Լ․Գ․ Թովմասյան) – 2022, գտնվում է տպագրման փուլում

Ֆայլեր