team

Հարումյան Իրինա Գագիկի

տ.գ.թ., դոցենտ

Նկարագիր

Հակիրճ տեղեկատվություն (կենսագրություն)

Ծնվել է 1967 թվականի հունվարի 17-ին ՀՀ Երեւան քաղաքում:
1989 թվականից նա 2 տարի սովորել է ասպիրանտուրայում՝ «տնտեսագիտություն և կազմակերպում» բաժնում, այնուհետև որպես հայցորդ և լաբորանտ:
1994 թվականից աշխատում եմ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում` «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ բաժնում»` նախ որպես լաբորանտ, այնուհետև` ասիստենտ, դասախոս, դոցենտ:
2005 թվականից դասավանդում եմ Հայ-Ռուսական համալսարանի «Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության» ամբիոնում:
2001 թվականին Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի որոշմամբ նրան շնորհվել է տնտեսական գիտությունների թեկնածուի կոչում:
2007 թվականին ստացել է դոցենտի կոչում:
35 գիտական ​​աշխատանքների հեղինակ է:
 

Հրապարակումների ցուցակ

  • Айрумян И.Г., Абраамян Т. "Роль экономического анализа в аудиторской деятельности", Агронаука №12, Ереван, 1999г., с 1121-1124;
  • Айрумян И.Г., Давтян Г., "Переход к рыночной экономике как важнейшая организационно-экономическая предпосылка инвестиций", Проблемы сельско-хозяйственной науки, Совместный научный сборник ГАУГ и Арм. СХА., Ереван-Тбилиси 1999 г., с.179-183
  • Айрумян И.Г. "Анализ финансово-хозяйственной деятельности в системе экономических исследований", Современные социально-экономические проблемы РА (сборник научных трудов-4), "Данама", Ереван, 2005.

Ֆայլեր