event

Профессия будущего - менеджмент в энергетике

  • 07 Հունիս , 2022
Էներգետիկայի բնագավառում հարաբերությունները դարձել են միջազգային հարաբերությունների հիմնաքարը և այդ ոլորտում ցանկացած տեղաշարժ հանգեցնում է վարքագծի փոփոխությունների ինչպես երկրի, ընկերությունների, այնպես էլ հասարակության մակարդակով։
Հաշվի առնելով էներգետիկայի բնագավառի և  դրա ընկերությունների համակարգային և ռազմավարական նշանակությունը երկների, տարածաշրջանի համար, այդ ոլորտում կառավարման հմտությունների և կարողությունների ձեռք բերումը ժամանակի հրամայականն է ինչպես ոլորտի ներկայացուցիչների, այնպես էլ ոլորտի ներդրումային ծրագրերը ֆինանսավորող կլազմակերպությունների ներկայացուցիչների և այլ շահառուների համար։
Հաշվի առնելով նշվածը՝ Հայ-Ռուսական համալսարանում էներգետիկայի բնագավառի պետական կառավարման համակարգում և ոլորտի ընկերություններում գործնական փորձ ունեցող մասնագետների ներգրավմամբ մեկնարկել է «Менеджмент в энергетике” մագիստրոսական ծրագիրը։ Մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում ուկնդիրները կծանոթանան՝
  • էներգետիկայի բնագավառի պետական կարգավորման առանձնահատկություններին և գործիքներին (լիցենզավորմանը, սակագնային քաղաքականությանը, ներդրումային քաղաքականությանը, սպասարկման որակի պահանջներին և այլ ուղղություններին),
  • էներգետիկայի բնագավառում պետական քաղաքականության ուղղություններին և  պետական կառավարման առանձնահատկություններին,
  • էներգետիկայի բնագավառում պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության գործարքների շրջանակում գործող ընկերությունների կառավարման առանձնահատկություններին,
  • էներգետիկայի բնագավառի ընկերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմներին և ոլորտի ընկերությունների կառավարմանն առնչվող այլ թեմաների։

Դասերը կազմակերպվում են երեկոյան ժամերին՝ շրջանավարտների համար ծրագրի ավարտին ռուսական և հայկական պետական նմուշի 2 դիպլոմ ստանալու բացառիկ հնարավորությամբ։

Документы для поступления в магистратуру РАУ принимаются с 10 мая по 10 июня 2022г. одним из следующих способов:
•    представляются лично поступающим;
•    направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
•    представляются в электронной форме посредством электронной информационной системы университета.

Вступительные испытания будут проводится в те же сроки по мере поступления заявок. 
Для лиц, которые по уважительной причине не смогли участвовать в приеме, заявки будут приниматься до 25 августа 2022г.