site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 738
)
Посещений: 1457, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական բաժինՖինանսներ (հեռակա)
ՄասնագիտությունՖինանսներ
041201.00.6 «Ֆինանսներ» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները:
Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների՝ ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը բանկային, ապահովագրական և ներդրումային գործի, ֆինանսական կառավարման և պլանավորման, արժեթղթերի շուկայի, հաշվապահության, կապիտալի շուկայի ոլորտներում: Ֆինանսների բակալավրը մասնագետ է, ով ունակ է ձևավորել և կատարել տարբեր մակարդակների բյուջեներ, կառավարել կազմակերպության դրմական հոսքերը, իրականացնել նյութատեխնիկական ապահովվածության, աշխատանքային ծախսերի, մատակարարների հետ հաշիվների նկատմամբ վերահսկողություն: Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում:
Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ՝ «Ֆինանսների բակալավր» աստիճանով: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում: 
 
Որակավորում
«Ֆինանսների բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն (հեռակա)
5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Պրակտիկա
կրեդիտներ
Ուսումնական պրակտիկա
4
Արտադրական պրակտիկա
8
 
Ամփոփիչ պետական հավաստագրում
կրեդիտներ
Պետական քննություն
8
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
8
 
 
Առարկայի անվանումը
կրեդիտներ
Հայոց պատմություն
4
Բարձրագույն մաթեմատիկա (Մաթ.վերլուծություն)
6
Ինֆորմատիկա
4
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
4
Միկրոէկոնոմիկա
12
Օտար լեզու
12
Ռուսաց լեզու
8
Կենսագործունեության անվտանգություն
2
Ֆիզկուլտուրա
2
ինֆորմատիկա
2
Բարձրագույն մաթեմատիկա (գծային հանրահաշիվ)
2
Փիլիսոփայություն
4
Քաղաքագիտություն
2
Տնտեսական աշխարհագրություն
2
Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
2
Իրավագիտություն
2
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
4
Հաշվապահական հաշվառում և վերլուծություն
4
Տնտեսական ուսմունքների պատմություն
4
Մարքեթինգի հիմունքներ
4
Մակրոէկոնոմիկա
12
Վիճակագրություն
4
Սոցիալ- տնտեսական վիճակագրություն
4
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
4
Ֆինանսական մաթեմատիկա
4
Ֆինանսական հաշվառում
6
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
4
 Մենեջմենթ
4
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
4
Ֆինանսներ
4
Ֆինանսական գործիքներ և մեխանզմներ
4
Ֆինանսական իրավունք
4
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
4
կապիտալի շուկա
4
Ֆինանսական պլանավորում
4
Կուրսային աշխատանք
4
Ապահովագրական գործ
4
Ներդրումների հիմունքներ
4
Ճգնաժամ- կառավարում
4
Փող և ֆինանսական շուկաներ
4
Կիրառական տնտես. Վերլուծություն SPSS և STATA ծրագրերի հիման վրա
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ
4
Տնտեսության պետական կարգավորում
6
Մակրոտնտեսական պլանավորում և կանխատեսում
4
Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
4
Մեգաէկոնոմիկա
4
Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն
4
Բանկային գործ
4
Անցումային շրջանի տնտեսագիտության հիմնախնդիրներ
2
 
Gazeta.RAU