site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 727
)
Посещений: 2528, последнее: 25/09/2020 16:44
Հայկական բաժինՌազմավարական կառավարում
Մասնագիտացում՝ Կառավարում
«Կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան բուհերի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի, մասնագետի, ինչպես նաև մագիստրոսի դիպլոմ՝ ներառյալ նախկինում «Կառավարում» ուղությամբ կրթություն չստացածները, և ուղղված է պետական և մունիցիպալ մակարդակի հարաբերությունների վերաբերյալ համակարգային գիտելիքների ստացմանը:
Ուսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 «Կառավարում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
 
Սուվարյան Արզիկ Միքայելի,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչ
 
Որակավորում
Կառավարման մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության
 
 
  
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
4
Կազմակերպությունների տեսություն
4
Կառավարչական տնտեսագիտություն
3
Մրցակցային ռազմավարություններ
3
Կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում
2
Նախագծերի կառավարում
3
Կորպորատիվ ֆինանսներ
2
Գիտական իմացաբանության մեթոդաբանություն
2
Կազմակերպական վարքագիծ
2
Շուկայագիտության ժամանակակից խնդիրներ
3
Լոգիստիկա. Կառավարում և ռազմավարություն
2
Ներդրումների կառավարում
3
Կառավարման հետազոտական մեթոդներ
3
Ֆիրմաների տեսություն
3
Ռազմավարությունների դպրոցներ
4
Վարպետության դաս (Անցումային տնտեսության արդի խնդիրներ)
1
Ժամանակակից ռազմավարական վերլուծություն
3
Կորպորատիվ մշակույթ
2
Միգրացիոն քաղաքականություն
2
Բիզնես-պրոցեսների կառավարում
2
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման պետական ռազմավարության հիմունքներ
3
Պետական և մունիցիպալ կառավարման ժամանակակից խնդիրներ
2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կառավարման մեջ
1
 
 
Գիտահետազոտական աշխատանք I
6
Գիտահետազոտական աշխատանք II
4
Գիտահետազոտական աշխատանք III
8
Մասնակցություն գիտական միջոցառումներին
10
 
 
Գիտամանկավարժական պրակտիկա
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
12
 
 
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն 
6
Պետական քննության նախապատրաստում և պաշտպանություն 
3
 
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
120
 
Gazeta.RAU