site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 726
)
Посещений: 2596, последнее: 25/09/2020 12:09
Հայկական բաժինՊետական և մունիցիպալ կառավարում
Մասնագիտացում՝ Պետական և մունիցիպալ կառավարում
«Պետական և մունիցիպալ կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան բուհերի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի, մասնագետի, ինչպես նաև մագիստրոսի դիպլոմ՝ ներառյալ նախկինում «Պետական և մունիցիպալ կառավարում» ուղությամբ կրթություն չստացածները, և ուղղված է պետական և մունիցիպալ մակարդակի հարաբերությունների վերաբերյալ համակարգային գիտելիքների ստացմանը:
ՈՒսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 
 «Պետական և մունիցիպալ կառավարում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Չոբանյան Մարտուն Խաչատուրի,
տ.գ.թ., դոցենտ
 
Որակավորում
Կառավարման մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբեսաշրջության
 
 
 
 
 
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
4
Կազմակերպությունների տեսություն
4
Գիտական իմացաբանության մեթոդաբանություն
2
Տարածաշրջանային կառավարման հիմնախնդիրները
3
Կառավարչական տնտեսագիտություն
3
Մունիցիպալ կառավարում: համաշխարհային փորձ և զարգացման միտումներ
3
Կորպորատիվ ֆինանսներ
2
Պետական և մունիցիպալ սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները
3
Կազմակերպական վարքագիծ
2
Շուկայագիտության ժամանակակից խնդիրներ
3
Լոգիստիկա. Կառավարում և ռազմավարություն
2
Կառավարման հետազոտական մեթոդներ
3
Ֆիրմաների տեսություն
3
Վարպետության դաս (Անցումային տնտեսության արդի խնդիրներ)
1
Պետական կառավարման համակարգի զարգացման խնդիրները
4
Քաղաքական կառավարում
2
Ժամանակակից ռազմավարական վերլուծություն
3
Պետական և մունիցիպալ ֆինանսներ
2
Միգրացիոն քաղաքականություն
2
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման պետական ռազմավարության հիմունքներ
3
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կառավարման մեջ
1
Վարչական կառավարման ակտուալ խնդիրներ
4
 
 
Գիտահետազոտական աշխատանք I
6
Գիտահետազոտական աշխատանք II
4
Գիտահետազոտական աշխատանք III
8
Մասնակցություն գիտական միջոցառումներին
10
 
 
Գիտամանկավարժական պրակտիկա
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
12
 
 
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն 
6
Պետական քննության նախապատրաստում և պաշտպանություն 
3
 
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
120
     
 
Gazeta.RAU