site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 719
)
Посещений: 1810, последнее: 30/09/2020 07:54
Հայկական բաժինՏվյալների վերլուծություն
 
Ներկայումս բիզնեսի մրցակցային պայքարը պահանջում է հաճախորդի անհատական “ճանաչում” և մոտեցում: Դրա համար հավաքվում է հաճախորդի մասին հնարավորինս շատ տեղեկատվություն: Այդ տեղեկատվությունը բազմազան է, ոչ համակարգված, ոչ ճշտված, անկանոն, տարբեր աղբյուրներից և այլն: Եվ այս ամբողջ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է հավաքել, ճշտել, համակարգել, վերլուծել և, դրանց հիման վրա, առաջարկներ ներկայացնել և որոշումներ կայացնել: Այդ աշխատանքներն իրականացնողները կոչվում են տվյալների վերլուծաբաններ:
Տվյալների վերլուծություն մասնագիտական ուղղվածությունը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան ԲՈՒՀ-երի այն ուսանողների համար, որոնք ունեն տնտեսագետի կամ բնական այլ գիտությունների մասնագիտություն և ունեն բակալավրի և/կամ մագիստրոսի կոչում:
Մասնագիտական ուղղվածությունը կոչված է ուսումնասիրելու այն թեմաները, որոնք արդիական են և անհրաժեշտ են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մասնագետ-վերլուծաբան պատրաստելու համար:
Ուսումն ավարտվում է պետական քննության և մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ:
 
      Բովանդակություն
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
 
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
2
 
Վարիացիոն առարկաներ
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
Մաստեր կլաս (Բիզնես-գործընթացների կառավարում)
4
 
Մասնագիտական առարկաներ
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Բիզնես-մոդելավորում
5
Նախագծերի կառավարում
4
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
4
Ինտերնետ մարկետինգ
4
Կրեատիվ լուծումներ
2
Մեքենայական ուսուցում
5
Բիզնես-բանականության համակարգեր
5
Մաթեմատիկական հաշվարկներ R լեզվի միջոցով
5
Տվյալների գիտություն
5
 
 
 
Gazeta.RAU