site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 717
)
Посещений: 2379, последнее: 30/09/2020 07:55
Հայկական բաժինՇուկայագիտություն
Մասնագիտություն – Շուկայագիտություն
 «Շուկայագիտություն» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները: Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը շուկայագիտության հիմունքների, ապրանքագիտության հիմունքներ, մենեջմենթի, միջազգային տնտեսական կապերի և ֆինանսական պլանավորման ոլորտներում:
Շուկայագիտության բակալավրի մասնագետը պետք է ունակ լինի ուսումնասիրել  և վերլուծել շուկան, մասնակցել կազմակերպության ֆինանսական պլանավորման մեջ,  պետք է կարողանա օգտագործել հիմնական մոտիվացիոն, առաջնորդության և իշխանության տեսություններ՝ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու նպատակով, մասնակցել կազմակերպության մարքեթինգային ռազմավարությունների զարգացմանը, պլանավորել եւ իրականացնել միջոցառումներ, որոնք ուղղված են դրա կիրառմանը:
Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում: Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ՝ «Շուկայագիտության բակալավր» աստիճանով: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում:
 
Որակավորում
«Շուկայագիտության բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն
(առկա) 4 տարի
Ուսման տևողություն
(հեռակա) 5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության
 
Արտադրական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
9
 
 
Ամփոփիչ պետական ատեստավորում
9
 
 
Առարկայի անվանում
 
Կրեդիտ
Հայոց պատմություն
4
Բարձրագույն մաթեմատիկա
6
Ինֆորմատիկա
4
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
4
Միկրոէկոնոմիկա
6
Օտար լեզու
4
Ռուսաց լեզու
2
Կենսագործունեության անվտանգություն
1
Ռուսաց լեզու
2
Միկրոէկոնոմիկա
6
Օտար լեզու
4
ինֆորմատիկա
2
Կենսագործունեության անվտանգություն
1
Բարձրագույն մաթեմատիկա
2
Փիլիսոփայություն
4
Քաղաքագիտություն
2
Տնտեսական աշխարհագրություն
2
Տեխնոլոգիա
2
Իրավագիտություն
2
Ռուսաց լեզու
2
Օտար լեզու
4
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
4
Հաշվապահական հաշվառում և վերլուծություն
4
Ապրանքագիտության հիմունքներ
2
Գովազդային գործունեության հիմունքներ
4
Մակրոէկոնոմիկա
6
Վիճակագրություն
4
Ռուսաց լեզու
2
Ռուսաց լեզու
2
Մակրոէկոնոմիկա
6
Սոցիալ- տնտեսական վիճակագրություն
4
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
2
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
4
Գնորդի վարքի կանխատեսում և հետազոտում
4
Մարքեթինգ I
4
Ֆիզկուլտուրա
2
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
4
 Մենեջմենթ
2
Տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորում
2
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
4
Ֆինանսներ
4
Ֆինանսական գործիքներ և մեխանզմներ
4
Հարկաբյուջետային իրավունք
4
Ձեռնարկության տնտեսագիտություն
4
Միջազգային տնտեսական կապեր
2
Արժեթղթերի շուկա
4
Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականություն
6
Ֆինանսական պլանավորում
4
Կուրսային աշխատանք
4
Ապահովագրական գործ
4
Կիրառական տնտես. Վերլուծություն SPSS և STATA ծրագրերի հիման վրա
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ
4
Տնտեսության պետական կարգավորում
6
Մակրոտնտեսական պլանավորում և կանխատեսում
4
Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
4
Խաղերի տեսություն
4
Բանկային գործունեության կարգավորում
4
Ներդրումների կազմակերպում և ֆինանսավորում
6
 
Gazeta.RAU