site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 716
)
Посещений: 4293, последнее: 25/09/2020 15:35
Հայկական բաժինԿառավարում
Մասնագիտություն – Կառավարում
 «Կառավարում» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները: Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը կառավարման, վիճակագրության, ռիսկերի կառավարման հիմունքների, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, բանկային մենեջմենթի և ֆինանսական կառավարման ոլորտներում:
Կառավարման բակալավրի մասնագետը պետք է ունակ լինի նախագծել կազմակերպչական կառուցվածք և իրականացնել լիազորությունների և պատասխանատվությունների բաշխում, վերահսկման ընթացակարգերի և մեթոդների զարգացման կազմակերպում, պետք է կարողանա օգտագործել հիմնական մոտիվացիոն, առաջնորդության և իշխանության տեսություններ՝ տարբեր կառավարման առաջադրանքներ կատարելու նպատակով, ունենա հմտություններ վերլուծելու ընկերության ֆունկցիոնալ ռազմավարությունների հարաբերությունները՝ հավասարակշռված կառավարման որոշումներ պատրաստելու նպատակով, կարողանա մասնակցել կազմակերպության մարքեթինգային ռազմավարությունների զարգացմանը, պլանավորել եւ իրականացնել միջոցառումներ, որոնք ուղղված են դրա կիրառմանը:
Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում: Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ՝ «Կառավարման բակալավր» աստիճանով: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում:
 
Որակավորում
«Կառավարման բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն
(առկա) 4 տարի
Ուսման տևողություն
(հեռակա) 5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության
 
 
 
Արտադրական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
9
 
 
Ամփոփիչ պետական ատեստավորում
9
 
 
Առարկայի անվանում
 
Կրեդիտ
Բարձրագույն մաթեմատիկա
6
Ինֆորմատիկա
4
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
4
Միկրոէկոնոմիկա
6
Օտար լեզու
4
Ռուսաց լեզու
2
Կենսագործունեության անվտանգություն
1
Ֆիզկուլտուրա
2
Ռուսաց լեզու
2
Միկրոէկոնոմիկա
6
Օտար լեզու
4
ինֆորմատիկա
2
Կենսագործունեության անվտանգություն
1
Բարձրագույն մաթեմատիկա
2
Փիլիսոփայություն
4
Քաղաքագիտություն
2
Տնտեսական աշխարհագրություն
2
Բնապահպանություն և բնօգտագործման տնտեսագիտություն
2
Իրավագիտություն
2
Ռուսաց լեզու
2
Օտար լեզու
4
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
4
Հաշվապահական հաշվառում և վերլուծություն
4
Մարքեթինգի հիմունքներ
4
Մակրոէկոնոմիկա
6
Վիճակագրություն
4
Կառավարման սոցիոլոգիա
2
Սոցիալ- տնտեսական վիճակագրություն
4
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
2
Ռիսկերի կառավարման հիմունքներ
2
Կառավարումը միջազգային կազմակերպություններում
2
Բիզնես էթիկա և սոցիալական պատասխանատվություն
4
Լոգիստիկա
4
Կառավարման տեսության պատմություն
4
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
4
Մենեջմենթ
4
Բանկային մենեջմենթ
2
Նորամուծությունների կառավարում
3
Ֆինանսական կառավարում
3
Քաղաքացիական իրավունք
3
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
4
ՀՀՄՍ և աուդիտի հիմունքներ
3
Ներդրումային գործունեության հիմունքներ
3
Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն և պրակտիկա
3
Կառավարման հոգեբանություն
2
Կառավարման համակարգերի տեսություն
3
Մենեջմենթ II
4
Տնտեսության հակամենաշնորհային կարգավորում
2
Կազմակերպության տեսություն
6
Արտադրական կառավարում
3
Մենեջմենթ – կուրսային աշխատանք
1
Կազմակերպչական վարքագիծ
3
Կազմակերպչական վարքագիծ – կուրսային աշխատանք
2
Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդները
3
Փոփոխությունների կառավարում
2
Տնտեսության պետական կարգավորում
6
Համեմատական կառավարում
4
Վարչական կառավարման հիմունքներ
4
Որակի կառավարում
3
Անշարժ գույքի կառավարում
2
Ռազմավարական կառավարում
4
Էկոնոմետրիկ մեթոդները կառավարման մեջ
2
Հակաճգնաժամային կառավարում
2
Հարկային քաղաքականություն
2
Անցումային շրջանի տնտեսություն և քաղաքականություն
2
Կորպորատիվ կառավարում
4
Սթարթափների ստեղծում և խթանում
2
 
Gazeta.RAU