site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 714
)
Посещений: 2079, последнее: 25/09/2020 15:39
Հայկական բաժինՀաշվապահական հաշվառում և հարկում
ՄասնագիտությունՀաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.00.6 «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները:
Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների՝ ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը բանկային, ապահովագրական և ներդրումային գործի, ֆինանսական կառավարման և պլանավորման, արժեթղթերի շուկայի, հաշվապահության, կապիտալի շուկայի ոլորտներում: Հաշվապահական հավառման և աուդիտի բակալավրը մասնագետ է, ով ունակ է ձևավորել և կատարել տարբեր մակարդակների բյուջեներ, կառավարել կազմակերպության դրմական հոսքերը, իրականացնել նյութատեխնիկական ապահովվածության, աշխատանքային ծախսերի, մատակարարների հետ հաշիվների նկատմամբ վերահսկողություն: Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում:
Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում: 
«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» ծրագիրն ուղղված է հաշվապահական հաշվառման ոլորտում որակավորված ղեկավարների և մասնագետների պատոաստմանը: Մասնագիտության յուրահատկությունը կայանում է ընկերության ֆինանսական հաշվապահության վարման, դրամական հոսքերի, եկամուտների, ծախսերի վերահսկման, գործունեության ֆինանսական արդյունքների որոծման, սեփականատերերի, հարկային մարմինների և այլ հետաքրքրված անձանց համար հաշվետվությունների պատրաստման կարողության մեջ:
Որակավորում
«Հաշվապահական հաշվառման և հարկման բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն (առկա)
4 տարի
Ուսման տևողություն (հեռակա)
5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Պրակտիկա
կրեդիտներ
Ուսումնական պրակտիկա
4
Արտադրական պրակտիկա
8
 
Ամփոփիչ պետական հավաստագրում
կրեդիտներ
Պետական քննություն
8
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
8
Gazeta.RAU