site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 713
)
Посещений: 5033, последнее: 30/09/2020 09:54
Հայկական բաժինԱկտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Մասնագիտություն – Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.00.6 «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները:
Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների՝ ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը բանկային, ապահովագրական և ներդրումային գործի, ֆինանսական կառավարման, արժեթղթերի շուկայի ոլորտներում: Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավրը մասնագետ է, ով կարող է խորհրդատվություն տրամադրել ֆինանսների, ապահովագրական, բանկային, գործարար, տնտեսության ոլորտներում, վեր։ուծել և կանխատեսել ապագա սպասվող իրադարձությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերն ու ֆինանսական հետևանքները: Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում:
Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ՝ «Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր» աստիճանով: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում: 
 
 
Որակավորում
«Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն (առկա)
4 տարի
Ուսման տևողություն (հեռակա)
5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Պրակտիկա
կրեդիտներ
Ուսումնական պրակտիկա
4
Արտադրական պրակտիկա
8
 
Ամփոփիչ պետական հավաստագրում
կրեդիտներ
Պետական քննություն
8
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
8
 
Առարկայի անվանումը
կրեդիտներ
Հայոց պատմություն
4
Բարձրագույն մաթեմատիկա (Մաթեմատիկական վերլուծություն)
12
Բարձրագույն մաթեմատիկա (գծային հանրահաշիվ)
10
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
4
Միկրոէկոնոմիկա
12
Օտար լեզու
12
Ռուսաց լեզու
8
Կենսագործունեության անվտանգություն
2
Ֆիզկուլտուրա
2
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
4
Հաշվապահական հաշվառում և վերլուծություն
4
Դիսկրետ մաթեմատիկա
4
Համալիր վերլուծություն
6
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
6
Մակրոէկոնոմիկա
12
Սոցիալ- տնտեսական վիճակագրություն
4
Դիֆերենցիալ հավասարումներ
4
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
6
Ակտուար մաթեմատիկայի հիմունքներ
4
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
4
 Մենեջմենթ
4
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
4
Ֆինանսներ
4
Ֆինանսական գործիքներ և մեխանզմներ
4
Կիրառական վիճակագրություն
4
Օպտիմալացման մեթոդներ
4
Էկոնոմետրիկա
4
Ֆինանսական մաթեմատիկա
4
Կուրսային աշխատանք
4
Ապահովագրական գործ
4
Ներդրումների հիմունքներ
4
Թվային մեթոդներ
4
Ակտուար հաշվարկներ
4
Կիրառական տնտես. Վերլուծություն SPSS և STATA ծրագրերի հիման վրա
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ
4
Տնտեսության պետական կարգավորում
6
Ֆինանսական մաթեմատիկա
4
Էկոնոմետրիկա
6
Ակտուար հաշվարկներ
6
Խաղերի տեսություն
4
Անցումային շրջանի տնտեսագիտության հիմնախնդիրներ
2
 
Gazeta.RAU