site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 728
)
Посещений: 1764, последнее: 01/06/2020 03:51
Հայկական բաժինՆախագծերի կառավարում
Մասնագիտացում՝ Նախագծերի կառավարում
«Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան բուհերի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի, մասնագետի, ինչպես նաև մագիստրոսի դիպլոմ՝ ներառյալ նախկինում «Նախագծերի կառավարում» ուղությամբ կրթություն չստացածները, և ուղղված է պետական և մունիցիպալ մակարդակի հարաբերությունների վերաբերյալ համակարգային գիտելիքների ստացմանը:
Ուսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 «Նախագծերի կառավարում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
 
Նշանյան Միքայել Արծրունի,
ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ
 
 
Որակավորում
Կառավարման մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության
 
 
 
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
4
Կազմակերպությունների տեսություն
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ
2
Նախագծերի կառավարման մեթոդաբանությունը, գործընթացները և գործիքներ
4
Կառավարչական տնտեսագիտություն
3
Բիզնես - գործընթացների կառավարումը, նախագծերի կառավարման մեջ բիզնես վերլուծության մեթոդները և գործիքները
4
Գիտական իմացաբանության մեթոդաբանություն
2
Կազմակերպական վարքագիծ
2
Շուկայագիտության ժամանակակից խնդիրներ
3
Լոգիստիկա. Կառավարում և ռազմավարություն
2
Ներդրումների կառավարում
3
Ենթակառուցվածքային և արդյունաբերական նախագծերի կառավարում
3
Կառավարման հետազոտական մեթոդներ
3
Վարպետության դաս (Անցումային տնտեսության արդի խնդիրներ)
1
Ռազմավարությունների դպրոցներ
4
Ժամանակակից ռազմավարական վերլուծություն
3
Կորպորատիվ մշակույթ
2
Նախագծերի կայուն կառավարում
3
Ներդրումային վերլուծություն և նախագծերի ֆինանսավորում
3
Управление проектами в области информационных технологий
3
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նախագծերի կառավարում
1
 
 
Գիտահետազոտական աշխատանք I
6
Գիտահետազոտական աշխատանք II
4
Գիտահետազոտական աշխատանք III
8
Մասնակցություն գիտական միջոցառումներին
10
 
 
Գիտամանկավարժական պրակտիկա
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
12
 
 
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն 
6
Պետական քննության նախապատրաստում և պաշտպանություն 
3
 
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
120
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Э.М.Сандоян, А.Г. Галстян "The Impact of Currency Regulation Policy on the Country’s Export Potential: The Case of Armenia" (Влияние политики валютного регулирования на экспортный потенциал экономики страны (на примере Армении))
2704/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
2604/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
1204/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU