site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 726
)
Посещений: 2375, последнее: 10/04/2020 15:13
Հայկական բաժինՊետական և մունիցիպալ կառավարում
Մասնագիտացում՝ Պետական և մունիցիպալ կառավարում
«Պետական և մունիցիպալ կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան բուհերի շրջանավարտների համար, ովքեր ունեն բակալավրի, մասնագետի, ինչպես նաև մագիստրոսի դիպլոմ՝ ներառյալ նախկինում «Պետական և մունիցիպալ կառավարում» ուղությամբ կրթություն չստացածները, և ուղղված է պետական և մունիցիպալ մակարդակի հարաբերությունների վերաբերյալ համակարգային գիտելիքների ստացմանը:
ՈՒսուցումն ավարտվում է պետական քննության հանձմամբ և մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությամբ:
 
 
 «Պետական և մունիցիպալ կառավարում» մագիտրոսական կրթական ծրագրի ղեկավարը՝
Չոբանյան Մարտուն Խաչատուրի,
տ.գ.թ., դոցենտ
 
Որակավորում
Կառավարման մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբեսաշրջության
 
 
 
 
 
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
4
Կազմակերպությունների տեսություն
4
Գիտական իմացաբանության մեթոդաբանություն
2
Տարածաշրջանային կառավարման հիմնախնդիրները
3
Կառավարչական տնտեսագիտություն
3
Մունիցիպալ կառավարում: համաշխարհային փորձ և զարգացման միտումներ
3
Կորպորատիվ ֆինանսներ
2
Պետական և մունիցիպալ սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները
3
Կազմակերպական վարքագիծ
2
Շուկայագիտության ժամանակակից խնդիրներ
3
Լոգիստիկա. Կառավարում և ռազմավարություն
2
Կառավարման հետազոտական մեթոդներ
3
Ֆիրմաների տեսություն
3
Վարպետության դաս (Անցումային տնտեսության արդի խնդիրներ)
1
Պետական կառավարման համակարգի զարգացման խնդիրները
4
Քաղաքական կառավարում
2
Ժամանակակից ռազմավարական վերլուծություն
3
Պետական և մունիցիպալ ֆինանսներ
2
Միգրացիոն քաղաքականություն
2
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման պետական ռազմավարության հիմունքներ
3
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կառավարման մեջ
1
Վարչական կառավարման ակտուալ խնդիրներ
4
 
 
Գիտահետազոտական աշխատանք I
6
Գիտահետազոտական աշխատանք II
4
Գիտահետազոտական աշխատանք III
8
Մասնակցություն գիտական միջոցառումներին
10
 
 
Գիտամանկավարժական պրակտիկա
6
Գիտահետազոտական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
12
 
 
Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն 
6
Պետական քննության նախապատրաստում և պաշտպանություն 
3
 
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
120
     
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
«Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 2)»
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU