site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 719
)
Посещений: 1755, последнее: 31/05/2020 23:28
Հայկական բաժինՏվյալների վերլուծություն
 
Ներկայումս բիզնեսի մրցակցային պայքարը պահանջում է հաճախորդի անհատական “ճանաչում” և մոտեցում: Դրա համար հավաքվում է հաճախորդի մասին հնարավորինս շատ տեղեկատվություն: Այդ տեղեկատվությունը բազմազան է, ոչ համակարգված, ոչ ճշտված, անկանոն, տարբեր աղբյուրներից և այլն: Եվ այս ամբողջ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է հավաքել, ճշտել, համակարգել, վերլուծել և, դրանց հիման վրա, առաջարկներ ներկայացնել և որոշումներ կայացնել: Այդ աշխատանքներն իրականացնողները կոչվում են տվյալների վերլուծաբաններ:
Տվյալների վերլուծություն մասնագիտական ուղղվածությունը նախատեսված է հայկական և արտասահմանյան ԲՈՒՀ-երի այն ուսանողների համար, որոնք ունեն տնտեսագետի կամ բնական այլ գիտությունների մասնագիտություն և ունեն բակալավրի և/կամ մագիստրոսի կոչում:
Մասնագիտական ուղղվածությունը կոչված է ուսումնասիրելու այն թեմաները, որոնք արդիական են և անհրաժեշտ են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մասնագետ-վերլուծաբան պատրաստելու համար:
Ուսումն ավարտվում է պետական քննության և մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ:
 
      Բովանդակություն
 
Որակավորում
Տնտեսագիտության մագիստրոս
Սկիզբը
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողությունը (ստացիոնար)
2 տարի
Ուսման տևողությունը (հեռակա)
2,5 տարի
Կրեդիտներ
120
Ամբիոն
Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ
 
Տեսական կրթություն
 
Բազային առարկաներ
 
Առարկայի անվանումը
Կրեդիտներ
Միկրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Микроэкономика (продвинутый курс)
4
Մակրոտնտեսագիտություն (խորացված դասընթացներ) Макроэкономика (продвинутый курс)
4
Էկոնոմետրիկա (խորացված դասընթացներ) Эконометрика (продвинутый курс)
4
Հետազոտական ​​աշխատանքի հիմունքները
 (Research and writing) (Основы исследовательской работы)
2
 
Վարիացիոն առարկաներ
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Մաստեր կլաս (Անցումային տնտեսության արդի հիմնախնդիրները) Мастер класс (Основные проблемы переходной экономики)
2
Մաստեր կլաս (Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների կարգավորման արդի հիմնախնդիրները  Мастер класс (Основные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов)
4
Մաստեր կլաս (Բիզնես-գործընթացների կառավարում)
4
 
Մասնագիտական առարկաներ
 
Առարկա
Կրեդիտներ
Բիզնես-մոդելավորում
5
Նախագծերի կառավարում
4
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
4
Ինտերնետ մարկետինգ
4
Կրեատիվ լուծումներ
2
Մեքենայական ուսուցում
5
Բիզնես-բանականության համակարգեր
5
Մաթեմատիկական հաշվարկներ R լեզվի միջոցով
5
Տվյալների գիտություն
5
 
 
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Э.М.Сандоян, А.Г. Галстян "The Impact of Currency Regulation Policy on the Country’s Export Potential: The Case of Armenia" (Влияние политики валютного регулирования на экспортный потенциал экономики страны (на примере Армении))
2704/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
2604/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
1204/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU