site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 717
)
Посещений: 2165, последнее: 10/04/2020 12:20
Հայկական բաժինՇուկայագիտություն
Մասնագիտություն – Շուկայագիտություն
 «Շուկայագիտություն» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները: Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը շուկայագիտության հիմունքների, ապրանքագիտության հիմունքներ, մենեջմենթի, միջազգային տնտեսական կապերի և ֆինանսական պլանավորման ոլորտներում:
Շուկայագիտության բակալավրի մասնագետը պետք է ունակ լինի ուսումնասիրել  և վերլուծել շուկան, մասնակցել կազմակերպության ֆինանսական պլանավորման մեջ,  պետք է կարողանա օգտագործել հիմնական մոտիվացիոն, առաջնորդության և իշխանության տեսություններ՝ տարբեր առաջադրանքներ կատարելու նպատակով, մասնակցել կազմակերպության մարքեթինգային ռազմավարությունների զարգացմանը, պլանավորել եւ իրականացնել միջոցառումներ, որոնք ուղղված են դրա կիրառմանը:
Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում: Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ՝ «Շուկայագիտության բակալավր» աստիճանով: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում:
 
Որակավորում
«Շուկայագիտության բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն
(առկա) 4 տարի
Ուսման տևողություն
(հեռակա) 5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության
 
Արտադրական պրակտիկա
6
Նախադիպլոմային պրակտիկա
9
 
 
Ամփոփիչ պետական ատեստավորում
9
 
 
Առարկայի անվանում
 
Կրեդիտ
Հայոց պատմություն
4
Բարձրագույն մաթեմատիկա
6
Ինֆորմատիկա
4
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
4
Միկրոէկոնոմիկա
6
Օտար լեզու
4
Ռուսաց լեզու
2
Կենսագործունեության անվտանգություն
1
Ռուսաց լեզու
2
Միկրոէկոնոմիկա
6
Օտար լեզու
4
ինֆորմատիկա
2
Կենսագործունեության անվտանգություն
1
Բարձրագույն մաթեմատիկա
2
Փիլիսոփայություն
4
Քաղաքագիտություն
2
Տնտեսական աշխարհագրություն
2
Տեխնոլոգիա
2
Իրավագիտություն
2
Ռուսաց լեզու
2
Օտար լեզու
4
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
4
Հաշվապահական հաշվառում և վերլուծություն
4
Ապրանքագիտության հիմունքներ
2
Գովազդային գործունեության հիմունքներ
4
Մակրոէկոնոմիկա
6
Վիճակագրություն
4
Ռուսաց լեզու
2
Ռուսաց լեզու
2
Մակրոէկոնոմիկա
6
Սոցիալ- տնտեսական վիճակագրություն
4
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
2
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
4
Գնորդի վարքի կանխատեսում և հետազոտում
4
Մարքեթինգ I
4
Ֆիզկուլտուրա
2
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
4
 Մենեջմենթ
2
Տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորում
2
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
4
Ֆինանսներ
4
Ֆինանսական գործիքներ և մեխանզմներ
4
Հարկաբյուջետային իրավունք
4
Ձեռնարկության տնտեսագիտություն
4
Միջազգային տնտեսական կապեր
2
Արժեթղթերի շուկա
4
Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականություն
6
Ֆինանսական պլանավորում
4
Կուրսային աշխատանք
4
Ապահովագրական գործ
4
Կիրառական տնտես. Վերլուծություն SPSS և STATA ծրագրերի հիման վրա
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ
4
Տնտեսության պետական կարգավորում
6
Մակրոտնտեսական պլանավորում և կանխատեսում
4
Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
4
Խաղերի տեսություն
4
Բանկային գործունեության կարգավորում
4
Ներդրումների կազմակերպում և ֆինանսավորում
6
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
«Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 2)»
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU