site_url.Array
(
    [0] => rus
    [1] => arm-sektor
    [2] => 713
)
Посещений: 4570, последнее: 10/04/2020 10:23
Հայկական բաժինԱկտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Մասնագիտություն – Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.00.6 «Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա» բակալավրի ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով աշխատանքի շուկայի պահանջները:
Ծրագրի նպատակներն են ուսանողների՝ ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների ստացումը բանկային, ապահովագրական և ներդրումային գործի, ֆինանսական կառավարման, արժեթղթերի շուկայի ոլորտներում: Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավրը մասնագետ է, ով կարող է խորհրդատվություն տրամադրել ֆինանսների, ապահովագրական, բանկային, գործարար, տնտեսության ոլորտներում, վեր։ուծել և կանխատեսել ապագա սպասվող իրադարձությունները և դրանց հետ կապված ռիսկերն ու ֆինանսական հետևանքները: Մեր ինստիտուտի շրջանավարտները պահանջված են տարբեր ոլորտների և տեսակների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տնտեսագիտական բաժիններում, ինչպես նաև դասախոսական և ադմինիստրատիվ պաշտոններում:
Ավարտելիս շրջանավարտին տրվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ՝ «Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր» աստիճանով: Բակալավրի դիպլոմը շրջանավարտին իրավունք է տալիս աշխատանքի ընդունվելիս զբաղեցնել այն պաշտոնները, որոնք ենթադրում են իրենց որակական պահանջներին համապատասխան բարձրագույն կրթության առկայություն, ինչպես նաև իրավունք է տալիս կրթությունը շարունակել մագիստրատուրայում: 
 
 
Որակավորում
«Ֆինանսական մաթեմատիկայի բակալավր»
Տարվա սկիզբ
Սեպտեմբերի 1
Ուսման տևողություն (առկա)
4 տարի
Ուսման տևողություն (հեռակա)
5 տարի
Կրեդիտներ
240
Ամբիոն
Տնտեսագիտության և ֆինանսների
 
Պրակտիկա
կրեդիտներ
Ուսումնական պրակտիկա
4
Արտադրական պրակտիկա
8
 
Ամփոփիչ պետական հավաստագրում
կրեդիտներ
Պետական քննություն
8
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
8
 
Առարկայի անվանումը
կրեդիտներ
Հայոց պատմություն
4
Բարձրագույն մաթեմատիկա (Մաթեմատիկական վերլուծություն)
12
Բարձրագույն մաթեմատիկա (գծային հանրահաշիվ)
10
Հայոց լեզու և հայ գրականություն
4
Միկրոէկոնոմիկա
12
Օտար լեզու
12
Ռուսաց լեզու
8
Կենսագործունեության անվտանգություն
2
Ֆիզկուլտուրա
2
Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
4
Հաշվապահական հաշվառում և վերլուծություն
4
Դիսկրետ մաթեմատիկա
4
Համալիր վերլուծություն
6
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
6
Մակրոէկոնոմիկա
12
Սոցիալ- տնտեսական վիճակագրություն
4
Դիֆերենցիալ հավասարումներ
4
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
6
Ակտուար մաթեմատիկայի հիմունքներ
4
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
4
 Մենեջմենթ
4
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ
4
Ֆինանսներ
4
Ֆինանսական գործիքներ և մեխանզմներ
4
Կիրառական վիճակագրություն
4
Օպտիմալացման մեթոդներ
4
Էկոնոմետրիկա
4
Ֆինանսական մաթեմատիկա
4
Կուրսային աշխատանք
4
Ապահովագրական գործ
4
Ներդրումների հիմունքներ
4
Թվային մեթոդներ
4
Ակտուար հաշվարկներ
4
Կիրառական տնտես. Վերլուծություն SPSS և STATA ծրագրերի հիման վրա
4
Կորպորատիվ ֆինանսներ
4
Տնտեսության պետական կարգավորում
6
Ֆինանսական մաթեմատիկա
4
Էկոնոմետրիկա
6
Ակտուար հաշվարկներ
6
Խաղերի տեսություն
4
Անցումային շրջանի տնտեսագիտության հիմնախնդիրներ
2
 
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
«Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 2)»
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
2307/18
Подробнее
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU