Посещений: 239, последнее: 28/03/2017 11:06

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Անոտացիաներ

Ուսումնական պլան

  • Ուսումնական պլան
  • Կրեդիտ, Քննության ձև

ԱՈՒՄԿ

Ուսումնական ծրագրի բնութագիրը

Կառավարում

Անոտացիաներ

Ուսումնական պլան

  • Ուսումնական պլան
  • Կրեդիտ, Քննության ձև

ԱՈՒՄԿ

Ուսումնական ծրագրի բնութագիրը

Շուկայագիտություն

Անոտացիաներ

Ուսումնական պլան

  • Ուսումնական պլան
  • Կրեդիտ, Քննության ձև

ԱՈՒՄԿ

Ուսումնական ծրագրի բնութագիրը

Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Gazeta.RAU