site_url.Array
(
  [0] => rus
  [1] => 12
  [2] => 1036
)
Посещений: 269, последнее: 01/06/2020 19:41
Публикации Тавадяна А.
 • Գնաճի վրա ազդող գործոնների համակարգումը // 21-րդ Դար, N2, 2011 (ссылка на сайт)
 • Գնաճի վրա ազդող գործոնների գնահատման արդյունավետություն // Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N6 (144), 2012  (ссылка на сайт)
 • О необходимости согласования валютной политики стран //  ЕАЭС, Новая Евразия, N 2, 2015 (ссылка на сайт)
 • Դրամավարկային քաղաքականությունը տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից //  21րդ Դար, N6, 2015  (ссылка на сайт)
 • ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը առեվտրային հաշվեկշռի վրա // 21րդ Դար, N 3, 2016  (ссылка на сайт)
 • ՀՀ արտահանման ներուժը և մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները // 21րդ Դար, N 3, 2018 (ссылка на сайт)
 • Рост конкурентоспособности и экспорта Армении в рамках ЕАЭС // Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в действии, Ереван, 2018
Интервью и статьи нашего ППС в СМИ
Э.М.Сандоян, А.Г. Галстян "The Impact of Currency Regulation Policy on the Country’s Export Potential: The Case of Armenia" (Влияние политики валютного регулирования на экспортный потенциал экономики страны (на примере Армении))
2704/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
2604/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА, Ситуация с коронавирусом в Армении
1204/20
Подробнее
Армен Бениаминович Егиазарян - к.э.н., доцент кафедры экономической теории и проблем экономики переходного периода Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр экономики РА Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 8 апреля
0904/20
Подробнее
Армен Егиазарян - Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 2 апреля 2020 (Update 2)
0504/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0404/20
Подробнее
Аванесян Ваграм Авагович - член ГАК Института экономики и бизнеса РАУ, бывший министр Экономики РА. Assessment of the economic impact of restrictive government policies (lockdowns) to combat coronavirus.
0304/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 25 марта 2020 (Update) Общий анализ ситуации с коронавирусом
2703/20
Подробнее
Армен Егиазарян (к.э.н., доцент кафедры экономической теории и пэпп, бывший министр экономики РА) Анализ и прогноз распространения коронавируса в мире по состоянию на 22 марта 2020
2403/20
Подробнее
​​​​​​​Էդվարդ Սանդոյան. Մեզ սպասվում են մեծ և բարդ բարեփոխումներ (մաս 1)
2307/18
Подробнее
Gazeta.RAU