site_url.Array
(
    [0] => arm
    [1] => 38
    [2] => 465
)
Посещений: 5200, последнее: 10/06/2018 23:12
Մեր մասինՈւսուցում հայերեն
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայ-Ռուսական համալսարանի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի ինստիտուտը իրականացնում է ուսուցում հայերենով հետևյալ մասնագիտություններով`
 
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
 
Մասնագիտություններ՝
- Տնտեսագիտություն
- Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
- Ֆինանսներ
- Կառավարում
- Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
 
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
 
Մասնագիտություն՝Տնտեսագիտություն
Մագիստրոսական կրթական ծրագրեր՝
- Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
- Տնտեսության պետական կարգավորում
- Համաշխարհային տնտեսագիտություն
- Տվյալների վերլուծություն (Big Data)
 
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Մագիստրոսական կրթական ծրագիր՝
- Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
 
Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ
Մագիստրոսական կրթական ծրագրեր՝
- Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
- Ապահովագրական գործ
 
Մասնագիտություն՝ Կառավարում
Մագիստրոսական կրթական ծրագրեր՝
- Կառավարում
- Պետական և մունիցիպալ կառավարում
- Զբոսաշրջության կառավարում
- Նախագծերի կառավարում
 
Մասնագիտություն՝ Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
Մագիստրոսական կրթական ծրագիր՝
- Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
 
Մասնագիտություն՝ Զբոսաշրջություն
Մագիստրոսական կրթական ծրագիր՝
- Զբոսաշրջություն