Посещений: 2409, последнее: 28/03/2017 14:14
Մեր մասինՈւսուցում հայերեն
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Տնտեսագիտության և Բիզնեսի ինստիտուտը սկսել է իրականացնել ուսուցում հայոց լեզվով հետևյալ մասնագիտություններով`
 
  • Տնտեսագիտության տեսություն
  • Կառավարում (այդ թվում՝ պետական և մունիցիպալ կառավարում, լոգիստիկա, մարդկային ռեսուրսների կառավարում)
  • Ֆինանսներ (բանկային գործ)
  • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
  • Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի, այդ թվում՝ աուդիտ, տնտեսագիտական վերլուծություն)
  • Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)
  • Սերվիս